Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Utredningsmetodikutbildning i Nice Actimize, (system för hantering av misstänkt penningtvätt) med värdefulla tips från Swedbank

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

torsdag, februari 8, 2018 - 09:00 till 16:00

Välkommen till Utredningsmetodikutbildning i Nice Actimize, (system för hantering av misstänkt penningtvätt) med värdefulla tips från Swedbank.

Denna genomgång är i huvudsak tillägnad dem som ska jobba praktiskt i systemet för att ge djupgående kunskap på hur man gör och vad man skall vara observant på.

Dagen kommer att innehålla:

 • Flödet i Nice Actimize från ax till limpa avseende maskinella transaktionsträffar(alerts), till att göra analyser och skapa case  med efterföljande anmälan till Finanspolisen.
 • Exempel på avvikande transaktionsmönster/beteenden.
 • Vad vi menar med snabbrapporter och hur vi hanterar dessa.
 • Hur vi hanterar nekade transaktioner.
 • Hanteringen av manuella tips från andra enheter inom banken som behöver analyseras och utredas och hur man bearbetar dessa i systemstödet.
 • Vilka verktyg/system vi använder oss av för att nå målet , en anmälan till Finanspolisen alternativt stängning av alert och case.
 • Hur man kan skapa en bra mappstruktur på sina anmälningar, att ha en bra ”audit trail”
 • Hur vi får fram statistik och historik ur Nice Actimize.
 • Tips på dokumentation av utredningar/analyser samt andra praktiska tips.
 • Tips på hur ett bra arbetssätt kan se ut och vad man ska prioritera och vad man ska undvika.
 • Kända brister och fel i systemet.

Kursen kommer att hållas av Ann Colding-Söderlund som jobbar på Swedbank AML, GSI (Group Security and Investigations) och har 10 års erfarenhet av  penningtvättsutredningar/analyser och kommer förmedla sina erfarenheter och kunskaper till alla som ska arbeta med misstänkt penningtvätt i systemstödet Nices Actimize SAM R(Suspicious Activity Monitoring, retail).

Anmälan sker i formuläret nedan. Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan konferensstart debiteras.