Stockholmtorsdag, mars 7, 2013 - 09:00

Styrelseutbildning - Riskhantering, En integredad del av styrelsearbetet

Boka in i min kalender
Datum 7 mars 2013
Tid  
Plats Stockholm
RISKHANTERING - En integrerad del av styrelsearbetet

Nya riktlinjer (från bl.a. EBA) ställer krav på att en bankstyrelses medlemmar, både individu-ellt och kollektivt, ska ha full förståelse för verksamheten och de risker som är förknippade med den. Det är i detta sammanhang viktigt att tidigt kunna skilja mellan medvetna affärsrisker som man kan hantera och ta betalt för, och oönskade eller eskalerande okontrollerbara risker.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom hur man ur ett styrelseperspektiv kan kravställa och följa upp bankens hantering av risker. Kursen kommer att beröra de fyra traditionella riskkategorier som är relevanta för banker: kreditrisk, finansiell risk, marknadsrisk och operativ risk.

Efter kursen kommer du att ha kunskap om: 
- nyckelfaktorer för framgång av ett strukturerat, systematiskt och integrerat riskhante-ringsarbete 
- hur du ska gå tillväga för att identifiera och hantera risker ur ett strategiskt perspektiv 
- hur risk-, kontinuitet- och krishantering hänger samman

Läs mer om utbildningen!

Anmälan & information

Vid intresse, anmäl dig gärna så snart som möjligt, dock senast 3 veckor innan kurstillfället. För kursanmälan och praktisk information vänligen kontakta Tina Ahlskog, Sparbankernas Riksförbund: tina.ahlskog@sparbankerna.se, 08-545 291 60.
För mer information om kursernas innehåll vänligen kontakta Lisa Leirnes, 4C Strategies: lisa.leirnes@4cstrategies.com,
072-252 79 97.

Varmt välkommen!

Lägg till i kalender