Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Seminarium kring Finansinspektionens nya föreskrift om Kreditriskhantering

Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

torsdag, mars 7, 2019 - 10:00 till 15:00

Välkommen till Seminarium kring Finansinspektionens nya föreskrift om Kreditriskhantering!

Tid: Torsdagen den 7 mars 2019, kl. 10.00 - 15.00, inkl. lunch. Registrering inkl. kaffe/te och smörgås från 09:30.

Plats: Radisson Blu Waterfront Hotel/Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Målgrupp: Funktionen för Riskkontroll, Riskchefer, Kreditchefer, Kredithandläggare samt Privat- och Företagsrådgivare.

Program:

  • Finansinspektionen informerar om de nya föreskrifterna och allmänna råden om hantering av kreditrisker, FFFS 2018:16. FI representeras av Elisabeth Siltberg, som ansvarat för den slutliga utformningen av föreskrifterna, och av Jenny Lundberg som är den jurist som medverkat i föreskriftsprojektet. I anslutning till FI:s information ges tillfälle att ställa frågor till FI om föreskrifterna.

  • Lunch

  •  Daniel Lundgren, kreditchef i Varbergs Sparbank, och Ulrika Davidsson, Riskcontroller i Varbergs Sparbank, beskriver den analys av de nya föreskrifterna som gjorts i Varbergs Sparbank för att se till att banken uppfyller alla nya krav.

Vi vill uppmana alla deltagare att använda detta tillfälle att ställa frågor direkt till FI om den praktiska uppfyllelsen av kraven i regleringen. Som förberedelse inför seminariet kan det vara bra att titta på inspelningen av det FI-forum som hölls den 21 november 2018, här är en länk till forumet: https://fi.se/sv/publicerat/fi-forum/2018/fi-forum-nya-foreskrifter-om-kreditriskhantering/ Ytterligare information finns i beslutspromemorian till föreskriften, som ni finner här: https://fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2018/201816/

Anmälan: Anmälan är bindande och avbokningar senare än 30 dagar innan seminariet debiteras.

Kostnad: Självkostnadspris beroende på antalet deltagare - konferensavgift inkl. lunch debiteras. 

Kursledare: Bengt Nordström, Sparbankernas Riksförbund