Sparbankernas Riksförbund 30 år idag

26 november 1985 bildades formellt Fristående Sparbankers Riksförbund (FSR) vid en konstituerande förbundsstämma på Elmia i Jönköping. Initiativet till att bilda ett gemensamt intresseförbund togs i augusti tidigare samma år. Detta skedde vid ett möte i Linköping där 140 representanter från 80 sparbanker deltog.

 

2 oktober 1986 hölls första ordinarie förbundsstämma i Simrishamn.

Nästan precis 20 år efter bildandet, på stämman i Vadstena 2005, byter förbundet namn till nuvarande namnet: Sparbankernas Riksförbund.

 

Transparens kring provisioner för bank- och försäkringsprodukter bättre för konsumenterna än provisionsförbud

Så tycker Sparbankerna

Finansinspektionens och Finansdepartementets förslag till provisionsförbud på rådgivning av finansiella produkter kommer att begränsa konsumenters valfrihet och bara gynna de allra största bank- och försäkringsbolagen. En bättre väg att gå är en total transparens och att redovisa på kronan för konsumenten hur provisionerna ser ut, menar företrädare för Sparbankerna.

 

Sänkt ränteavdrag är bäst mot skuldberget

Så tycker Sparbankerna

Tvingande krav på amortering av bostadslån riskerar att få skadliga effekter. Det skapar dyrare boende för många hushåll i Sverige utanför storstäderna där bostadslånen generellt är mycket lägre i kronor. Och det ger mindre utrymme för sparande och minskad buffert för oförutsedda utgifter. En successiv nedtrappning av statens räntesubventioner vore en mycket bättre väg att gå för att premiera sparandet och för att måna om en långsiktigt god och hållbar ekonomi för konsumenterna.

Låt inte nya regler för börsnoterade storbanker slå undan benen för små och lokala Sparbanker

Så tycker Sparbankerna

Tryggheten för kunderna i en liten svensk lokal Sparbank måste självklart vara lika stor som för kunderna i en multinationell börsnoterad finansjätte. Men när en rapport till Finansinspektionen som tidigare krävde 25 sidor på svenska istället kräver upp till 600 sidor på engelska blir konsekvenserna absurda. FI måste tillämpa EU:s nya regelverk på ett välavpassat sätt, så att små, lokala och stiftelseägda bank- och försäkringsföretag med lågt risktagande inte kvävs under en orimlig administrativ börda.

 

Bankkunder med en nära relation till banken använder digitala tjänster i större utsträckning än andra

Detta visar undersökningen Bankbarometern 2015 som Sparbankernas Riksförbund låtit göra. Drygt 2 500 svenska bankkunder har svarat på frågor om hur de ser på sin bankrelation.

Sparbankernas kunder använder oftare Internetbanken via mobilen än storbankernas kunder. 65 procent av Sparbankernas kunder använder Internetbanken via mobilen varje dag eller någon gång per vecka. Detta är väsentligt oftare än storbankernas kunder, av vilka 53 procent använder Internetbanken via mobilen varje dag eller någon gång per vecka.

Inga specialregler men proportionalitet för mindre banker efterfrågas

- Vi förväntar oss inte några specialregler, men vi efterfrågar en tanke på proportionalitet, att regelmakarna tar hänsyn till de skeva administrativa konsekvenser som uppstår, säger Öivind Neiman, vd för Sparbankernas Riksförbund.

Två av de regelförändringar som Öivind Neiman framförallt menar skapar olika förutsättningar för små respektive stora aktörer är förslagen om provisionsförbud, dels för förmedling av finansiella tjänster, dels för försäkringsförmedling.

Sparbanken Nords Kulturpris 2014: Mottagare av årets Kulturpris på 25 000 kronor är Mikael Niemi.

Motiveringen 

Mikael Niemi har berikat den norrbottniska kulturen genom sitt författarskap som också uppmärksammats nationellt genom många stora utmärkelser. Han fick bland annat det prestigefyllda Augustpriset år 2000. Förutom böcker har Mikael Niemi också på ett framgångsrikt sätt skrivit lyrik, prosa och dramatik för både radio och scen. 

Sala Sparbanks film om hur banken skapar växtkraft

I Sala Sparbanks film berättar banken om hur den skiljer sig från andra banker och hur banken skapar växtkraft, se filmen på Youtube 

Pressmeddelande från Roslagens Sparbank - Charlotte Lindberg ny vd för Roslagens Sparbank

Det här är ett beslut som växt fram. För mig är fem år ganska lagom tid att vara vd, säger Dag som går i pension från Roslagens Sparbank den 1/1 2015.

Hans efterträdare blir nu Roslagens Sparbanks första kvinnliga vd. Charlotte Lindberg bor i Norrtälje och är född och uppvuxen på Väddö. Efter magisterexamen i företagsekonomi vid Uppsala universitet, har hon bland annat arbetat på PwC och NOTE innan hon 2006 anställdes på Roslagens Sparbank. Sedan 2010 har hon varit ekonomichef och bland annat framgångsrikt förvaltat bankens värdepappersportfölj.

Sidor