Grundläggande styrelseutbildning med riskfokus - INSTÄLLD

Del 1

onsdag, september 9, 2015 - 09:00 till torsdag, september 10, 2015 - 17:00

Del 2

onsdag, oktober 14, 2015 - 09:00 till torsdag, oktober 15, 2015 - 17:00

Utbildningen är tyvärr inställd pga. för få anmälningar. Nästa kurstillfälle blir våren 2016.

Utbildningen riktar sig till styrelseledamöter i Sparbanker, eller i bankaktiebolag med sparbanks-bakgrund, som vill förbättra sina kunskaper om styrelsearbete och få en ökad förståelse för styrelsens funktion och för de lagar och regler som styr banken och därmed på ett mera professionellt sätt kunna bidra till en positiv utveckling för banken. Utbildningen ger även en bra förståelse för de krav som ställs på en styrelseledamot och är därmed även av intresse för valberedningen.

Modul 1 (2 dagar)
•Bankens organisation och de lagar/regler som styr
•Roller och ansvar i en bank
•Banken i samhället
•Bankens affärsmodell
•Den finansiella infrastrukturen

Modul 2 (2 dagar)
•Begreppet risk och hur risk mäts
•Risker i en bank
•Riskaptit och riskstrategi
•Riskhantering i en bank
•Styrelsens ansvar
•Vad styrelsen kan kräva av verksamheten

Utbildningen sker i form av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. Dialogen mellan deltagarna och erfarenhetsutbyte bidrar till en ökad och bredare förståelse för styrelseuppdraget och möjligheter till ett utökat nätverk.

Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras. Minsta antal deltagare: 10 personer samt max antal deltagare: 20 personer.

Anmälan skickas till info@sparbankerna.se och ska innehålla namn, e-postadress, personnummer, bank, fakturaadress samt matallergier.

För mer information eller frågor, kontakta Tina Hasslund, 08-684 206 20 .