Statusmeddelande

Anmälan är stängd. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du har några frågor.

Avancerad Ekonomiutbildning

Block 1 - Presentationsteknik

tisdag, april 25, 2017 - 08:30 till onsdag, april 26, 2017 - 16:30

Block 2 - Externredovisning

måndag, maj 29, 2017 - 08:30 till tisdag, maj 30, 2017 - 16:30

I samarbete med UC Business School har ekonomigruppen tagit fram en utbildning där målgruppen är ekonomipersonal med avancerade arbetsuppgifter.

Utbildningen är uppdelad i fem block och en slutuppgift. Det första blocket är planerat till 25-26 april, block 2 är planerat 29-30 maj i Stockholm.

Syftet med utbildningen är att erfarna medarbetare inom ekonomifunktion i sparbanken ska utvecklas

  • Och agera mer självständigt och proaktivt
  • Och få möjlighet att fördjupa sig inom vissa ämnen
  • Och kunna sköta hela ekonomifunktionen i en mindre Sparbank

I utbildningen ingår att lösa hemuppgifter och förbereda sig inför nästa block vilket innebär att deltagaren måste ha möjlighet att avsätta tid för utbildningen före, under och efter varje block. Detta kan påverka den ordinarie arbetsinsatsen.

Här hittar du den preliminära kursplanen. Datum för block 2-5 och slutuppgiften spikas inom kort, alla utbildningstillfällen hålls i Stockholm i Globenområdet hos UC Business School.

Antal deltagare ska vara mellan 15 och 20 personer.

Anmälan: Anmälan är bindande och avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras. Anmälan sker i formuläret nedan.

Frågor : Kontakta Lena Silén på  lena.silen@sparbankerna.se

Kostnad: Kostnaden per deltagare för hela utbildningen är cirka 55 tkr exklusive logi.