Sörmlands Sparbank AB offentliggör prospekt för befintligt MTN-program

Sörmlands Sparbank AB (”Emittenten”) uppdaterar sitt obligationsprogram för utgivande av MTN-instrument (Medium Term Notes). MTN-programmet möjliggör även utgivande av gröna obligationer.

Publicerad:

Uppdaterad:

MTN-programmet i dess helhet gör det möjligt för emittenten att löpande uppta lån med en löptid om lägst ett år och har en ram om 3 miljarder svenska kronor. Grundprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 28 juni 2024 med anledning av programmets uppdatering. Grundprospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på Emittentens webbplats:

Dela sidan:

Senaste nyhetsartiklar