Kontakt

För frågor kring andelar etc. kontakta PRI.

E-postadress: VAS@pri.se

Telefonnummer: +46 771-390 170

Telefontid: vardagar klockan 9.00-12.00

PRI Stiftelsetjänster utför inte någon rådgivning kring uttag av andelar, beskattning m m.

PRI Stiftelsetjänster har inte någon uppfattning om hur kursen kommer att utvecklas och har inte någon mer uppdaterad kurs än den som finns angiven på denna hemsida.

För övriga frågor kontakta

Verkställande tjänsteman
Carina Rydholm

Mail: carina.rydholm@outlook.com
Telefon: +46 72 223 2080