Vad är en Sparbank?

Sparbank är en helt egen bolagsform med en affärsmodell som tydligt bygger på den lokala förankringen. Sparbankerna är också banktypen som inte bara blir till nyckelaktörer för kapitalförsörjning på sina verksamhetsorter – utan i förlängningen där även fungerar som katalysatorer för samhällsutvecklingen i stort.

Ursprunget till dagens Sparbanker hittar vi i skotska samhället Ruthwell, där prästen Henry Duncan år 1810 öppnade en bank som var till för alla. Mycket har förstås hänt sedan 1800-talet men Sparbanksidén lever även idag vidare som ett arv som är helt unikt. Där grunden fortfarande är att hjälpa så många som möjligt till en sund och hållbar ekonomi. Samtidigt ser Sparbanken till att delar av bankens överskott delas ut lokalt för att ge medborgarna ökad livskvalitet inom de verksamhetsområden där banken finns.

Konkret kan det handla om att delar av en årsvinst möjliggör ett nytt ridhus hos den lokala hästsportföreningen; eller en padelhall som behövs för att göra ortens racketcenter komplett. Generellt kan sägas att en Sparbanks överskott disponeras så att det kompletterar men inte ersätter kommunal verksamhet. De 57 Sparbanker och 25 ägarstiftelser som Sparbankernas Riksförbund är intresseorganisation för delar årligen ut över 700 miljoner kronor till passande projekt och lokala satsningar runt om i landet.

Sparbank som bolagsform

Bolagsformen Sparbank har inga ägare utan kan sägas likna bolagsformen Stiftelse i sin konstruktion. En Sparbank har inga aktieägare som kräver utdelning – istället kan överskottet från en Sparbanks verksamhet, jämte säkrande av den egna verksamheten förstås, användas för samhällsnyttiga ändamål till gagn för medborgarna inom Sparbankens verksamhetsområde.

Exempel på Sparbankernas samhällsnyttiga verksamhet hittar du nedan. Som du ser kan det handla om både stora och små projekt – bara syftet är gott och gynnar många över tid. Återkommande fokusområden för Sparbankernas satsningar är utbildning, idrott, forskning, kultur och lokalt näringsliv.

Vill du eller din förening också ta del av närproducerad samhällsnytta genom att söka stipendium eller bidrag; kontakta din lokala Sparbank eller Sparbanksstiftelse.

Sparbankslagen

Sparbankerna regleras av Sparbankslagen (1987:619). I den framgår bland annat vilka styrande organ som ska finnas och hur de ska väljas. Några av de unika inslagen i Sparbankslagen är systemet med huvudmän – en faktor som starkt bidrar till den lokala förankringen och känslan av närproducerad bank.

Huvudmän

Det är huvudmännen i en Sparbank som utser styrelse, godkänner bokslut och vinstdisposition och fattar beslut om Sparbankens reglemente. De valda huvudmännen, som i hög grad är lokala intressenter, ska vaka över Sparbankens förvaltning och är på många sätt representanter för bankens kunder. I enlighet med Sparbankslagen ska hälften av Sparbankernas huvudmän utses av kommun- eller landstingsfullmäktige inom bankens verksamhetsområde. Den andra hälften utses av huvudmännen själva för en fyraårsperiod.

Bland de nu sittande huvudmännen i våra medlemsbanker återfinns många olika yrkesbakgrunder – och därmed en god grund för berikande önskemål och åsikter vid respektive Sparbanksstämma. Huvudmän med kopplingar till alltifrån kommunen, skolvärlden, lokala näringslivet, organisationer, fackförbund, jord- och skogsbrukssektorn, mark- och fastighetsägare, myndigheter med flera finns då samlade för att tillföra den lokala Sparbanken synpunkter på nuvarande och framtida verksamhet.

En Sparbank ska ha minst 20 huvudmän och totalt finns det idag tusentals huvudmän runtom i landet som arbetar för sin Sparbanks och närsamhällets bästa. Vi ser många exempel på det givna sambandet att ju bättre insikt huvudmännen får i bankverksamheten desto mer ökar engagemanget för Sparbanken – och desto bättre beslut för banken och lokalsamhället kan de då fatta på stämman.

En av huvudmännens viktigaste uppgifter är att föreslå och välja ledamöter till Sparbankens styrelse. Enligt Sparbankslagen ska styrelsen bestå av minst fem ledamöter. Styrelsen har i sin tur uppdraget att utse verkställande direktör. I en Sparbank ingår vd i styrelsen, men får inte vara ordförande eller vice ordförande. Sparbankens vd tar sedan hjälp av sin personal och utför de uppgifter som styrelsen delegerat, i likhet med många andra företags arbetsgång.