Lyckoslanten

Tidningen Lyckoslanten handlar om pengar, sparande och engagemang. Här finns många tips och råd för barn! Den ges ut fyra gånger per år av Sparbankerna tillsammans med Swedbank. Tidningen skickas kostnadsfritt till samtliga årskurs 4–6 i landets skolor. Idag är den en av Sveriges största barntidningar med en upplaga på 325 000 exemplar.

Lyckoslantens programförklaring

Lyckoslanten vill på ett lockande och tillgängligt sätt öka barns kunskaper om ekonomi och stimulera till att frågor som rör ekonomi, sparande och entreprenörskap tas upp i skolan redan i årskurs 4–6.

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Arturo Arques, Swedbank
Redaktör: Terri Herrera, Vi Media AB
Redaktionsråd: Kerstin Olby, Sparbankernas Riksförbund och Ulrica Bergström, Swedbank

Lyckoslanten produceras av Vi Media AB på uppdrag av Sparbankerna och Swedbank.

Prenumerationsärenden: lyckoslanten@vi.se. Får ni inte Lyckoslanten till er skola, maila oss och ange skolans leveransadress, ev lärarens namn och önskat antal.