Så här styrs vi

Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma och Förbundsstyrelsen. Förbundsstämma är högst beslutande.

Förbundsstyrelsen företräder Förbundet, tecknar dess firma, bevakar dess intressen. Styrelsen har delegerat Förbundets löpande angelägenheter och förvaltning till VD.

 

Stadgar för Sparbankernas Riksförbund Pdf, 85.8 kB.

Organisationsnummer 879500-4863

 

Bolagsordning för Sparbankernas Service AB Pdf, 244 kB.

Organisationsnummer 556475-1484