Om förbundet

Sparbankernas Riksförbund är en branschorganisation för 58 Sparbanker och 25 Sparbanksstiftelser. Förbundet som bildades 1985, representerar medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

Förbundsstämma 2024

Det här gör vi på förbundet

Sparbankernas Riksförbunds kärnverksamhet är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa. Förbundet har som mål att på olika sätt och med olika medel stärka Sparbankernas konkurrenskraft

Bevaka och påverka

Utvecklingen inom olika regelverk, vad som händer i politiken och på marknaden har betydelse för våra medlemmar. Därför är omvärldsbevakning och påverkansarbete en viktig arbetsuppgift för oss. Förbundet är remissinstans för frågor som påverkar Sparbanker på något sätt.

Förstoringsglas

Sammanställa och stödja

Förbundet sammanställer löpande kvartalsvis Sparbankernas ekonomiska resultat för att ge medlemmarna möjlighet att jämföra sina verksamheter med varandra.

Kommunicera och synliggöra

Förbundets kommunikationsarbete sker i olika former, till exempel via möten med politiker och påverkare, remisshantering, pressmeddelanden, debattartiklar, publikationer och närvaro på sociala medier.

Samarbeta och medverka

Att samarbeta med andra och delta i olika nätverk är ett sätt för oss att påverka och driva Sparbanksfrågor.

Erfarenhetsutbyte

Att samarbeta med andra och delta i olika nätverk är ett sätt för oss att påverka och driva Sparbanksfrågor.

Medarbetarna på Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas Riksförbunds personal

Sparbankernas Riksförbund är medlem i:

Samarbetet med Swedbank

Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett välutvecklat och affärsmässigt samarbete. Förbundet för medlemmarnas talan i dialogen med Swedbank.