Om Sparbankerna

Sparbanken är din lokala bank. Den ger tillväxt till både dig och din ort. Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 57 Sparbanker och 25 ägarstiftelser i Sverige. Tillsammans utgör landets Sparbanker en betydande del av den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna.

Alla Sparbanker har samma grundläggande värderingar
och arbetar med sin unika affärsmodell utifrån tre grundläggande principer:

  • Den lokala geografiska marknaden och kunderna i fokus
  • Värnandet om långsiktighet och måttligt risktagande i alla finansiella beslut
  • En ägarform utan enskild vinstmaximerande huvudman, där överskottet återförs till bygden

Sparbankernas Riksförbund representerar medlemsbankerna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemmarna.

Förbundet har som Sparbankernas intresseorganisation även uppdrag att utveckla och förvalta Sparbankernas samarbete med Swedbank. Samarbetet som är etablerat sedan lång tid tillbaka innefattar gemensamma IT-lösningar, utveckling av nya banktjänster och regelverkshantering etc.