Sparbankernas seminarier på
Almedalsveckan 2024

Sparbankernas Riksförbund arrangerar seminarier under Almedalsveckan på Volters gränd 8. Tisdag 25 juni blir det seminarium från morgon till kväll med ett avslutande mingel. Efterföljande dagar har vi gemensamma seminarier tillsammans med Swedbank och andra samarbetspartners. Alla seminarier går att titta på live eller i efterhand, här eller på Almedalsveckan Play.

Tisdag 25 juni

09.00-09.45

Att navigera genom en turbulent tid: Utmaningar och möjligheter för svenska företag och politiken i en föränderlig värld.

Företagens och samhällets resa genom instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet, den så kallade VUCA- världen. Men hur ska företagen agera i en föränderlig och oförutsägbar värld, och vad kan politikerna göra? Vilka är vinnare och förlorare?  

Antal konkurser är rekordhögt. Hur kan vi hjälpa företagen tackla de makroekonomiska utmaningarna och var gör politikerna? Är det tillräckligt? Vad kan vi vänta oss på kort och lång sikt?  

Medverkande

Lili André, Näringspolitisk talesperson, Kristdemokraterna
Livia Moore, Investerare, Associate partner Antler
Johan Grip, Chefsekonom, Företagarna
Angelica Ekholm, Vd, Dalarnas Science Park
Håkan Nordblad, Ordförande, Westra Wermlands Sparbank
Karin O´Connor, Moderator

Livesändning av seminariet:

10.00 – 10.45

Från plånbok till framtid: Hur mår svenskarnas ekonomi och hur påverkar konjunkturen vardagen?

Hög inflation och stigande bolåneräntor har grävt djupa hål i hushållens plånböcker. Sällan eller aldrig har så många påverkats så mycket på så kort tid. Urholkad köpkraft, stigande arbetslöshet och allt fler överskuldsatta. Vilka finans- och penningpolitiska åtgärder behövs? Och hur hjälper vi unga att klara skolan och att ta sig in på arbets- och bostadsmarknaden?

Medverkande

Ida Drougge, Ledamot i Finansutskottet, Moderaterna
Reza Baars, Chef förebyggande verksamhet, Kronofogden
Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom
Åse Henell, Generalsekreterare, Majblomman
Karin O´Connor, Moderator

Livesändning av seminariet:

12.00 – 12.45

Hur ser svenskarnas finansiella krisberedskap ut i dessa osäkra tider med makroekonomiska och geopolitiska utmaningar?

Många svenskar är oroliga över att banksystemet inte kommer fungera i en krissituation. Nu behöver vi tillsammans arbeta för att stärka förtroendet för banksektorn i kristid, fortsätta rusta banker mot cyberangrepp och verka för att det ska finnas tillräckligt med fysiska bankkontor. Utgångspunkt tas från en undersökning om svenskarnas finansiella krisberedskap Pdf, 1.5 MB. som Sparbankernas Riksförbund låtit göra.

Medverkande

Moa Langemark, Konsumentskyddsekonom, Finansinspektionen
Rikard von Zweigbergk, Säkerhetsansvarig, Region Gotland
Åsa Lindestam, Ordförande, PRO
Johan Tjernell, Chief IT Infrastructure & IT Operations Officer, PayEx
Björn Elfstrand, Vd, Sparbankernas Riksförbund
Karin O´Connor, Moderator

Livesändning av seminariet:

13.00 – 13.45

Hur kan vi alla hjälpas åt att stoppa bedrägerierna. Hör experternas råd.

Bedrägeribekämpning: Hur kan vi agera kraftfullare för att stoppa bedrägerierna och skydda våra kunder innan det händer? Vems är ansvaret?

Medverkande

Sara Ekstrand, Senior jurist, Bankföreningen
Per Eleblad, Generaldirektör, Utbetalningsmyndigheten
Petter Dahl, Ansvarig eID tjänst, Bank ID
Diamant Salihu, Journalist
Caroline Wänglund, Jurist, Sparbankernas Riksförbund
Karin O´Connor, Moderator

Livesändning av seminariet:

14.00 – 14.20 Heta stolen

Utfrågning av ekonomisk-politiska talespersoner:
Hur kan svensk ekonomi bli starkare?

Sverige har tappat i välståndsligan, hur kan Sverige hamna i topp igen vad gäller ekonomisk tillväxt och välstånd? Utfrågning av riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talesperson.

Vad kan ni göra bättre? Har ni gjort tillräckligt? Var finns de nya jobben, hur kan ni se till att de blir fler och hur ser ni till att unga människor får en roll där. Vad finns det för hjälp att få? Vad är ditt råd till de företag som går på knäna? Hur kan ni motverka fler konkurser?

Medverkande

Cecilia Rönn, Ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna
Mikael Damberg, Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna
Karin O´Connor, Moderator

Livesändning av seminariet:

14.30 – 15.15

Sveriges ekonomiska horisont: Det makroekonomiska landskapet och framtidsutsikterna för svensk ekonomi.

Inflation, höga räntor, sjunkande bostadspriser, försvagad krona, stigande arbetslöshet och fortsatt säkerhetspolitisk oro i vår omvärld. Utmaningarna är många för Sveriges regering. Hur påverkas vi av vad som händer i vår omvärld? Vilka är de största riskerna? Hur ser det ut på sikt: bättre eller sämre?  

Medverkande

Cecilia Rönn, Ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna
Johan Grip, chefsekonom Företagarna
Olof Manner, Senior rådgivare, Swedbank
Gunnar Eikeland, Ordförande, Sparbankernas Riksförbund och Sparbanken Nord
Karin O´Connor, Moderator

Livesändning av seminariet:

15.25 – 15.45 Heta stolen

Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggsektorn?

Samtal mellan fastighetsbranschen och byggsektorn samt bankerna genom samarbetet Hållbar byggbransch. Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggsektorn 

Medverkande

Roger H Germer, Verksamhetsledare, Hållbar Byggbransch
Jeanet Corvinius, Ordförande, Byggcheferna
Rickard Langefors, Vd, Klövern
Karin O´Connor, Moderator

Livesändning av seminariet:

15.50 – 16.30

Sveriges ekonomi genom unga ögon: En djupdykning i hur dagens unga påverkas och en dialog med ungdomspartierna.

Vilka är de viktigaste frågorna för Ungdomspartierna? Hur ser de på framtiden? Jobb, ekonomi, boende, arbetsliv?

Medverkande

Douglas Thor, Förbundsordförande, Moderata ungdomsförbundet (MUF)
Lisa Nåbo, Förbundsordförande, (SSU)
Rickard Bracken, Generalsekreterare, Mind
Edwin O´Connor, student, Göteborgs universitet
Adrian Andersson, VD, Meintner
Karin O´Connor, Moderator

Livesändning av seminariet:

18.00 – 18.45 Mingel kl 17:30 – 19:30

Anmäl dig till minglet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalt samhällsengagemang, förutsättningar för företag, innovation och välbefinnande

Vad är det som påverkar oss att må bra och bli lyckliga? Vilken betydelse har samhällsengagemang lokalt och vilken roll spelar Sparbankerna? För oss är varje stad en huvudstad, där förutsättningar för företag, utbildning, innovation, byggande och mycket mer behövs för den lokala tillväxten utanför storstäderna.

Medverkande

Micael Dahlen, Professor, Handelshögskolan i Stockholm
Pär Johansson, Verksamhetsledare, Glada Hudik-teatern
Erik Berg, Förbundsordförande, LUF
Mikael Bohman, Ordförande, Sparbanken Västra Mälardalen
Anneli Sjömark, Vd, Sparbanken Nord
Karin O´Connor, Moderator

Livesändning av seminariet:

Onsdag 26 juni

10.00 – 10.45 gemensamt seminarium med Swedbank, Företagarna och Sparbankerna.

Hänger småföretagen med när ekonomin vänder upp?

De senaste åren har läget för svenska småföretagare varit utmanande. På kort tid vände ekonomin från en expansiv, lågräntemiljö till kraftigt höjda räntor och minskad köpkraft hos konsumenterna. Svenska småföretagare drabbas nu av de åtgärder som tagits för att vända inflationen.

Trots positiva signaler om dämpad inflation och kommande räntesänkningar befinner sig Sverige i en lågkonjunktur som kommer ta tid att vända. Bolag inom hotell och restaurang, bygg och inom transportnäringen som drabbas extra hårt. Trögheten i systemet gör att effekterna av lägre räntor inte kommer synas i statistiken inom den närmaste tolvmånadersperioden. Seminariet tar avstamp i företagarnas egen syn på lönsamhet och konjunktur, baserat på årets småföretagsbarometer. Vilka konsekvenser får en svag konjunktur för samhället. Hur påverkar det företagens hållbara omställning, och företagarnas egen finansiella hälsa? Och, när vänder det?

Medverkande

Micael Dahlen, Professor, Handelshögskolan i Stockholm
Pontus Braunerhjelm, Forskningsledare, Entreprenörskapsforum
Elisabeth Thand Ringqvist, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Aida Birinxhiku, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Krister Fingal, Entreprenör, Ivy Energy AB
Johan Grip, Chefsekonom, Företagarna
Jörgen Kennemar, Företagsekonom, Swedbank
Gunnar Eikeland, Ordförande Sparbanken Nord och Sparbankernas Riksförbund
Willy Silberstein, Moderator

Livesändning av seminariet:

12.30 – 13.15 gemensamt seminarium med Swedbank, Ludvig & Co och Sparbankerna.

Skogen – svensk basnäring i förändring

Den svenska skogen är en basnäring för Sverige och av EU:s samlade skogsbestånd finns en tredjedel i Finland och i Sverige. Samtidigt vill EU implementera nya direktiv och regelverk som påverkar svensk skogsnäring. EU:s föreslagna direktiv och förordningar ses som ödesfrågor för näringens framtid.

Politikerna, skogsägarna och näringsidkarna är inte överens om vägen framåt. Från skogsnäringen menar man att EU:s planer hotar deras överlevnad, och att ett aktivt skogsbruk är att föredra ur ett hållbarhetsperspektiv. Från EU:s sida sägs dessa inskränkningar vara nödvändiga för hållbarhet och miljö. Vad är rätt väg framåt för politiken, och hur ska man som ägare, eller aktiv inom skogsnäring förhålla sig till detta?

Medverkande

Erik Brandsma, Vd, Sveaskog
Palle Bergström, Styrelseordförande, LRF
Emma Nohrén, Ordförande Miljö- och jordbruksutskottet, Miljöpartiet
Hanna Glöd, Skogspecialist, Ludvig & Co
Erik Sjölund, Chef Skog & Lantbruk, Swedbank
Maria Axelsson, Vd, Westra Wermlands Sparbank
Willy Silberstein, Moderator

Livesändning av seminariet:

14.00 – 14.45​ gemensamt seminarium med Swedbank, Fastighetsbyrån och Sparbankerna.

Uppdrag Bostad – hur ska det gå?

Den svenska ekonomin hänger på att det både finns bostäder och byggs bostäder. Alla är överens om att det inte sker tillräckligt mycket – vilket riskerar att hämma Sveriges tillväxt. Vad ska vi göra?

Sverige har under årtionden präglats av komplexitet och problematik på bostadsmarknaden. Bostadsunderskott, låg rörlighet och en icke-fungerande bostadsmarknad är epitet som cirkulerar. Sedan 90-talskrisen har devisen varit enkel – ju tidigare man lyckats hoppa på bostadståget, desto bättre. Fram tills 2022, och den kavalkad av räntehöjningar som följde. Idag ser situationen annorlunda ut. Priserna är dämpade, budgivningarna försiktigare och bostadsbyggarna avvaktande. Bostadsbyggandet är ner 70% från toppnoteringen 2021. Trösklarna höjs ytterligare – men effekterna är större än så. Svensk konkurrenskraft försvagas och produktionsbortfallet fram till 2030 kan bli hela 1 000 miljarder SEK – nästan två gånger Sveriges BNP. Å ena sidan höjs röster om dyr mark och komplexa byggprocesser. Å andra sidan är Sverige sämst i (EU)-klassen när det kommer till att bygga billigt. Och konkurrensbristen fortsätter att vara påtaglig. Hur mår egentligen den svenska bostadsmarknaden?

Medverkande

Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys & Byggfakta
Mikael Åslund, Vd, JM
Johanna Frelin, Vd, Riksbyggen
Mattias Persson, Chefekonom, Swedbank
Johan, Engström, Vd, Fastighetssbyrån
Mikael Bohman, Ordförande, Sparbanken Västra Mälardalen
Willy Silberstein, Moderator

Livesändning av seminariet:

15.00 -15.45 gemensamt seminarium med Swedbank och Sparbankerna.

Börs, bostad och budget – hinder och möjligheter i privatekonomin

Vilka fallgropar och möjligheter finns på börsen, bostadsmarknaden och i vardagsekonomin enligt några av landets vassaste privatekonomer? Bör man välja fast eller rörlig ränta? Hur får man avkastning på sparandet? Och vad säger privatekonomerna om amorteringsregler, ISK-skatt och ränteavdrag?

Det ekonomiska läget har medfört ett ökat intresse för privatekonomi. Många människor ställer sig nu frågan hur de ska spara, tänka och göra med sina pengar. Vilka råd har privatekonomerna – och hur skiljer sig deras åsikter åt? Vad håller dem sömnlösa? Och vilket är egentligen det vanligaste privatekonomiska misstaget och hur undviker man det? Välkommen till en rapp, rolig och upplysande debatt med några av landets vassaste privatekonomer.

Medverkande

Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank och Sparbankerna
Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Shoka Åhrman, Sparekonom, SPP
Sharon Lavie, Sparekonom, Lendo
Willy Silberstein, Moderator

Livesändning av seminariet:

Torsdag 27 juni

10.00 – 10.50 gemensamt seminarium med Swedbank

Watt’s next - Hur lyckas vi med den gröna energiomställningen?

Klimatkrisen blir allt större. Den gröna energiomställningen är avgörande för att stabilisera klimatutvecklingen – och i förlängningen hållbara och konkurrenskraftiga samhällen. Vilka utmaningar står vi inför? Och hur lyckas vi ställa om?

Hållbarhet är vår tids största samhällsutmaning. 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Allvaret och behovet att ställa om blir alltmer påtaglig. Samtidigt befinner vi oss i ett ansträngt makroekonomiskt och geopolitiskt läge, som fått hållbarhet att nedprioriteras. Att säkerställa den gröna energiomställningen är en förutsättning för att stabilisera klimatutvecklingen – och i förlängningen hållbara och konkurrenskraftiga samhällen. Vi står inför en rad utmaningar. Övergången till förnybara energikällor. Utökad elproduktion. Ett eftersatt fastighetsbestånd. Och omfattande infrastruktursatsningar. Mitt i detta är finansieringen avgörande. Elproduktionen ska vara 100 procent fossilfri 2040. Sveriges elbehov kommer vara dubbelt så stort som idag redan 2035. Och betydande satsningar krävs för att framtidssäkra såväl fastigheter som svensk infrastruktur. Hur lyckas vi med den gröna energiomställningen?

Medverkande

Fredrik Olovsson, Energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna
Anette Seger, Vd, Ramboll Sverige
Therese Ruth, Vd, Hemma
Johanna Fager Wettergren, Head of Group Sustainability, Swedbank
Anneli Sjömark, Vd, Sparbanken Nord
Karin Beltzér, Head of Fixed Income, Swedbank Robur
Willy Silberstein, Moderator

Livesändning av seminariet:

Boka våra experter

Vi är på plats under Almedalsveckan och arrangerar seminarier med fokus på bland annat Sveriges ekonomi, företagande och hur vi kan stoppa bedrägerierna. Därför har vi under veckan experter på plats som ni kan boka till era seminariepaneler och intervjuer.

Kontakta Hanne Konradsson för bokningar: hanne.konradsson@sparbankerna.se

Experter som kan bokas till seminariepaneler och intervjuer under Almedalsveckan

Välkomna till Swedbanks och Sparbankernas hus

Vi delar lokaler på Volters gränd 8 med våra vänner i Swedbank. Vi arrangerar flera seminarium tillsammans under veckan. Läs mer om Swedbanks program swedbank.se/almedalen Länk till annan webbplats.