Sparbankernas Riksförbunds styrelse

Gunnar Eikeland

Gunnar Eikeland
Ordförande

Född: 1969
Invald år: 2016, ordförande sedan 2024
Befattning: Ordförande Sparbanken Nord sedan 2023
Bankerfarenhet: VD Sparbanken Nord 2014 – 2023
Bakgrund: Civilingenjör Industriell Ekonomi, VD PiteEnergi, VD Vattenfall Norrnät, VD Luleå Energi, VD Skellefteå Kraft, VD Luleå Kommunföretag
Andra uppdrag: Styrelseledamot i LTU Business AB, LTU Holding AB, Luleå Energi AB, Luleå Energi Elnät AB, Lunet AB och Coop Norrbotten.

Mats Hasselquist

Mats Hasselquist
Vice ordförande

Född: 1964
Invald år: 2015
Befattning: VD Tjustbygdens Sparbank AB sedan 2003
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund: Civilekonom, auktoriserad revisor samt kontorschef Ernst & Young, koncernekonomichef, vice VD och VD Elfa International AB
Andra uppdrag: Ordförande Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB, vice ordförande Stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum, styrelseledamot Ostkustens Risk & Compliance AB, Västervik Framåt AB och Tjustgalan ek förening

Anna-Lena Edvardsson

Anna-Lena Edvardsson
Ledamot

Född: 1965
Invald år: 2020
Befattning: VD Sparbanken Tanum sedan 2008
Bankerfarenhet: Olika positioner inom Sparbanken Tanum sedan 1984
Bakgrund: Marknads-, ledarskaps- och ekonomistudier
Andra uppdrag: Ordförande Västsupport AB och ledamot Mjölkeröds Golfklubb

Petter Hedihn

Petter Hedihn
Ledamot

Född: 1968
Invald år: 2022
Befattning: VD Sparbanken Sjuhärad sedan 2020
Bankerfarenhet: vVD Sparbanken Sjuhärad sedan 2007 Arbetat inom Swedbank på diverse tjänster 1988-2007
Bakgrund: Executive MBA m.m.
Andra uppdrag: Ordförande i Inkubatorn i Borås AB

Annika Helg

Annika Helg
Ledamot

Född: 1965
Invald år: 2024
Befattning: Vd i Sparbanken Rekarne sedan 2021
Bankerfarenhet: Region- och distriktschef på SEB mellan 2008 och 2021
Bakgrund: Civilekonom
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Portfolio Försäkra AB och i Fabriksföreningen i Eskilstuna

Cecilia Jeffner

Cecilia Jeffner
Ledamot

Född: 1969
Invald år: 2022
Befattning: Ordförande Sparbanken Bergslagen sedan 2024
Bankerfarenhet: Arbetat som redovisningschef, ekonomi- och finanschef sedan 1997 och VD 2014 - 2024 i Bergslagens Sparbank
Bakgrund: Civilekonom
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Indecap Holding AB, Indecap Fonder AB och Sparbankernas Försäkringsbolag AB

Charlotte Lindberg

Charlotte Lindberg
Ledamot

Född: 1976
Invald år: 2018
Befattning: VD Roslagens Sparbank sedan 2014
Bankerfarenhet: Tidigare även banktjänsteman, controller och ekonomichef
Bakgrund: Civilekonom.
Andra uppdrag: Representant i Affärsrådet

Rasmus Roos

Rasmus Roos
Ledamot

Född: 1978
Invald år: 2021
Befattning: VD i Sparbanken Skåne sedan 2021
Bankerfarenhet: Bankschef Sparbanken Skåne och andra tjänster i Sparbank sedan 2005
Bakgrund: Civilekonom. Masterexamen med inriktning mot finansiering, marknadsföring och management.

Marianne Thörning
Ledamot

Född: 1966
Invald år: 2022
Befattning: VD Ekeby Sparbank sedan 2009
Bankerfarenhet: 23 år på Swedbank, varav 9 år som kontorschef på olika kontor
Bakgrund: se ovan
Andra uppdrag: Styrelseledamot Finanssupport i Sydsverige AB

Björn Elfstrand

Björn Elfstrand
VD Sparbankernas Riksförbund

Född: 1964
Befattning: VD Sparbankernas Riksförbund sedan 2022
Bankerfarenhet: Olika chefsroller inom Swedbank under perioden 1990-2021, varav åtta år i Swedbanks koncernledning
Bakgrund: Bachelor of Economics, International Economics
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Coordination Committee ESBG, Swedbank Fastighetsbyrå AB, Sustainable Finance Lab och Stiftelsen Navigator. Ledamot i Samrådsgruppen samt Affärsrådet

Presidium

Gunnar Eikeland
Ordförande, Sparbankernas Riksförbund
gunnar.eikeland@sparbankennord.se

Mats Hasselquist
Vice ordförande, Sparbankernas Riksförbund
mats.hasselquist@tjustbanken.se

Björn Elfstrand
VD, Sparbankernas Riksförbund
bjorn.elfstrand@sparbankerna.se