Press och opinion

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sparbanker och Sparbanksstiftelser. Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans.

Ta del av Förbundets remissvar

Förbundet är i flera avseenden även förhandlingspart för våra medlemmar.

Pressrum

Följ oss och bli uppdaterad på nyheter. Pressreleaser, pressbilder och övrig pressinformation hittar du i vårt pressrum.