Vi och Swedbank

Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett välutvecklat och affärsmässigt samarbete. Sparbanker som är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund har samtliga ett orange mynt med en ek i logotypen, vilket är en symbol för samarbetet med Swedbank.

Detta kan leda till att man kan tro att Swedbank äger Sparbankerna vilket inte är korrekt, det är faktiskt precis tvärtom*. Räknar man samman enskilda Sparbankers ägande med lokala Sparbanksstiftelser är Sparbankerna största ägare i Swedbank.

Ägandet

Sparbankerna äger drygt 12 procent av Swedbank och har en stabil och långsiktig ägarposition. Ägandet är även en god aktieplacering som gett en bra utdelning de senaste åren.

För att Sparbankerna gemensamt ska kunna hantera ägaransvaret bildades 2009 Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank. Föreningen bildades av medlemmar i Sparbankernas Riksförbund för att på ett ordnat och affärsmässigt sätt säkerställa och långsiktigt utöva medlemmarnas ägarinflytande och ägaransvar när det kommer till Swedbank. Föreningen bytte 2018 namn till Sparbankernas Ägareförening Länk till annan webbplats..

Trots att Sparbankerna har en ägarposition i Swedbank och trots att Sparbankerna och Swedbank samarbetar inom stora områden är Swedbank och Sparbankerna självständiga banker och ska även fortsättningsvis vara det. Swedbank och Sparbanksrörelsen har likartade värderingar, nämligen sund vardagsekonomi för privatpersoner och företag med en stark lokal förankring.

Samarbetsavtal

Samarbetet mellan Sparbankerna och Swedbank regleras i ett omfattande samarbetsavtal och innebär fördelar för båda parter. Det innefattar bland annat stordriftsfördelar vad gäller IT-utveckling och lansering av nya produkter och tjänster samt kostnadsdelningsförtjänster. Det bidrar även till att stärka respektives varumärken tack vare den gemensamma symbolen.

Sparbankernas höga kundnöjdhet och stora samhällsengagemang samt Sparbankernas gemensamma marknadsuppträdande är viktigt även för Swedbank.

Samarbetet innebär bland annat att Sparbankerna får tillgång till tjänster och produkter som skulle bli väsentligt mer kostsamt om en enskild Sparbank skulle ta fram dessa på egen hand. Det innebär att en enskild Sparbank kan vara konkurrenskraftig på sin lokala marknad.

Swedbank är dessutom Sparbankernas clearing bank

Samarbetet medför att Sparbankerna och Swedbank tillsammans är rikstäckande i Sverige. Swedbank tillsammans med Sparbankerna är en attraktiv leverantör till rikstäckande företag och organisationer. Tillsammans är Sparbankerna och Swedbank också en stor och för många leverantörer en attraktiv distributör där Sparbankerna svarar för cirka en tredjedel av försäljningen.

Genom Rikstjänsten kan du som kund få hjälp i hela Sverige.
Som kund i en Sparbank eller Swedbank kan du få hjälp med vissa bankärenden i Sverige genom Rikstjänsten. Hitta ditt närmaste Sparbankskontor här.

Vår gemensamma historia

Sparbankernas och Swedbanks gemensamma historia sträcker sig så långt tillbaka som 1942 när Sparbankernas Bank AB bildades. Inledningsvis skötte Sparbankernas Bank AB utvecklingen av den nödvändiga finansiella infrastrukturen för Sveriges Sparbanker. Detta var en startpunkt för samarbetet inom Sparbankssfären som pågår än idag, bland annat genom ägandet och samarbetsavtalet med Swedbank. Men det var först 1997 när Sparbanken Sverige och Föreningsbanken gick samman och bildade Föreningssparbanken, som senare bytte namn till Swedbank, som samarbetet började likna vad det är idag.

Gemensamma projekt

* Med undantag för fem sparbanker som är bankaktiebolag och som är delägda av en eller flera Sparbanksstiftelser och Swedbank.