Almedalen bjöd på många kontakter och insikter

Ett tiotal egna seminarier, gemensamma seminarier med Swedbank, mingel och expertmedverkan i andras event har knutit nya kontakter och skapat mycket inspiration inför hösten. Samtalen handlade om allt från ekonomiska läget, hur vi stoppar bedrägerier till förutsättningar för småföretagare och kvinnors företagande samt Sparbankernas samhällsnytta.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vuca

I panelen: Lili André, Näringspolitisk talesperson, Kristdemokraterna, Johan Grip, Chefsekonom, Företagarna, Håkan Nordblad, Ordförande, Westra Wermlands Sparbank, Angelica Ekholm, Vd, Dalarnas Science Park, Livia Moore, Investerare, Associate partner Antler,

På tisdagen 25 juni arrangerade Sparbankerna hela nio seminarier med ett hållbart ekonomiskt samhälle som gemensamt tema.

Hur hjälper vi företagen navigera genom vår turbulenta tid?

Sparbankernas Riksförbunds nye ordförande Gunnar Eikeland kickade igång Almedalsveckans seminarieserie på tisdagens morgon. Det första panelsamtalet handlade om utmaningar för svenska företagare. Här mötte Håkan Nordblad, ordförande i Westra Wermlands Sparbank, företrädare för näringsliv och politik. Panelen diskuterade kostnadskrisens konsekvenser för enskilda entreprenörer och samhället i stort – konkurssiffrorna har stigit höjden.

– I västra Värmland ser vi inte en ökning i antalet konkurser – under Covidkrisen blev företagarna duktiga på att agera snabbt och ta kontroll över ekonomin. Däremot påverkas alla av konjunkturen och framför allt framtidstro – vi behöver få signaler om att konjunkturen vänder efter några tuffa år, sa Håkan Nordblad.

Bankerna har emellertid fått en flodvåg av regelverk, vilket slukar resurser och gör det svårare för oss att fokusera på mindre företag och mer personliga relationer. Men vi ser också positiva signaler med försiktig BNP-tillväxt och fler nyföretagarcentrum som hjälper företagen. För oss på Sparbankerna finns en framtidstro med flera banker som växer i sina närområden, och på ett antal mindre orter ökar vi etableringen, fortsatte Håkan.

Titta på seminariet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur mår svenskarnas ekonomi och hur påverkar konjunkturen vardagen?

Inflation, räntor och dyrare livsmedel tär på våra plånböcker. Förbundets VD Björn Elfstrand deltog i panelen som diskuterade hur svenskarnas ekonomi egentligen mår, och vad finans- och penningpolitiken kan göra för att rädda den alltmer urholkade köpkraften.

– Vi ser att fler vill komma in och prata med sin bank, och har ett större behov av personlig kontakt. Vi tycker det är bra. Den akuta situationen för kunderna är svår. Många familjers sparande har ätits upp, och man kan känna skam och desperation. Men prata med banken i ett tidigt skede – sms-lån är inte lösningen. Här behöver vi också utbilda fler unga i att spara pengar först, innan man lånar.

– Sverige har en av de högsta skuldsättningarna i relation till BNP. Vi önskar en partiöverskridande överenskommelse att tillsätta en ny Lindbeckkommission, där man gör omtag i frågan och breddar scopet ytterligare, säger Björn Elfstrand.

Titta på seminariet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privatekonomi

I panelen: Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom, Ida Drougge, Ledamot i Finansutskottet, Moderaterna, Reza Baars, Chef förebyggande verksamhet, Kronofogden, Åse Henell, Generalsekreterare, Majblomman, Björn Elfstrand, Vd, Sparbankernas Riksförbund

Hur ser svenskarnas finansiella krisberedskap ut?

Ett seminarium tog avstamp i vår färska undersökning om finansiell krisberedskap. Vi bjöd in en rad branschexperter till diskussion om hur svenskarna kommer klara sig om krisen slår till.

Panelen svarade på frågor från moderator Karin O'Connor. Hur väl finansiellt förberedda är svenskarna för en kris? Kan man lita på banksystemen om krisen slår till? Hur har bankerna lyckats motverka bedrägerier och cyberangrepp?

– Den finansiella infrastruktur som finns i Sverige är välreglerad. Kunderna kan sova gott om natten. Om det värsta skulle hända, skulle kunden ha kvar pengarna på banken – men inte nödvändigtvis ha tillgång till alla banktjänster. När det gäller bedrägerier var bankerna sena på bollen, men ett bankgemensamt åtgärdspaket kommer att levereras inom kort för att öka kundernas trygghet. Bankerna måste rycka in och hjälpa konsumenterna med stöd, rådgivning och information, särskilt till äldre. Kunderna måste våga lägga på luren om någon misstänkt bedragare ringer. Polisanmäl, och kontakta banken på telefon, sa Björn Elfstrand.

Panelen diskuterade också vikten av en lagstiftning som verkar för en ökad samverkan mellan bankerna, och hur vi kan verka för fler fysiska bankkontor lokalt.

Ladda ner undersökningen om finansiell krisberedskap Pdf, 1.5 MB.

Titta på seminariet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisberedskap 2024

I panelen: Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund, Åsa Lindestam, Ordförande, PRO, Moa Langemark, Konsumentskyddsekonom, Finansinspektionen, Rikard von Zweigbergk, Säkerhetsansvarig, Region Gotland, Johan Tjernell, Chief IT Infrastructure & IT Operations Officer, PayEx.

Hur kan vi alla hjälpas åt att stoppa bedrägerierna

Under seminariet berättade Förbundets jurist Caroline Wänglund om bedrägeribekämpning och penningtvätt.

Under 2022 tjänade kriminella 5,8 miljarder kronor på bedrägerier. Det är mer än narkotikahandel. Många i samhället kan hjälpas åt att motverka penningtvätt och det finns många åtgärder vi kan ta till för att säkra upp. Det kommer även nya regelverk som snart träder i kraft. Men det är viktigt att våga polisanmäla om man blivit utsatt för bedrägerier, så att det går att utreda och vi i inte får ett mörkertal, berättade Caroline.

Sara Ekstrand, senior jurist på Bankföreningen, ansåg att informationsdelningen mellan myndigheter är prio ett: ”Vems integritet är viktigast – min eller brottslingens?”

Titta på seminariet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bedrägeri

I panelen: Caroline Wänglund, Jurist, Sparbankernas Riksförbund, Petter Dahl, Ansvarig eID tjänst, Bank ID, Per Eleblad, Generaldirektör, Utbetalningsmyndigheten, Sara Ekstrand, Senior jurist, Bankföreningen, Diamant Salihu, Journalist

Hur kan svensk ekonomi bli starkare?

I heta stolen diskuterade Cecilia Rönn, Ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna och Mikael Damberg, Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna, hur svensk ekonomi kan bli starkare.

Bland de gemensamma nyckelord som enligt talespersonerna kommer föra Sverige tillbaka i välståndsligan nämndes innovation och digitalisering, snabbare tillståndsprocesser, satsningar på kompetensutveckling och hjälp med lägre hyreskostnader.

Titta på utfrågningen i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Heta stolen

I utfrågningen: Mikael Damberg, Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna och Cecilia Rönn, Ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna

Sveriges ekonomiska horisont:

Det makroekonomiska landskapet och framtidsutsikterna för svensk ekonomi.

På eftermiddagen fortsatte almedalsseminarierna på temat hållbar ekonomi, men nu på det mer makroekonomiska planet där panelen diskuterade framtidsutsikterna för svensk ekonomi. I ljuset av ränteskiften, svag krona, och säkerhetspolitiska utmaningar - hur påverkas vi av vad som händer i vår omvärld? Vilka är de största riskerna? Och – blir det bättre eller sämre på sikt?

– Sparbankerna behöver förutsättningar för att fortsätta verka som små lokala banker, så vi även framöver verkligen får möta kunden och hjälpa lokala företagare. När det gäller innovation och tillväxt lever Sverige på gamla meriter. Vi kan konstatera att andra länder har utvecklats bättre än oss – men den insikten är ett viktigt fundament för förbättring. Diskussionen om Eurofrågan är intressant – men äter samtidigt upp allt syre i rummet. Vi behöver behålla fokus på nödvändiga investeringar i vår infrastruktur och finansiella krisberedskap, sa Gunnar Eikeland.

Titta på seminariet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Macro

I panelen: Gunnar Eikeland, ordförande, Sparbankernas Riksförbund och Sparbanken Nord, Cecilia Rönn, ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna, Olof Manner, senior rådgivare, Swedbank, Johan Grip, chefsekonom Företagarna,

Hur minskar vi arbetslivskriminaliteten i byggsektorn?

Vi behöver stävja arbetslivskriminalitet genom gemensamma regler, uppföljningar och tydligt avståndstagande. I samarbetet Hållbar byggbransch mellan fastighetsbranschen, byggsektorn och bankerna är målet att minska arbetslivskriminaliteten i byggsektorn. Under Almedalen möttes representanter från olika branschaktörer i ett panelsamtal.

Titta på seminariet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygg

I panelen: Roger H Germer, Verksamhetsledare, Hållbar Byggbransch Jeanet Corvinius, Ordförande, Byggcheferna Rickard Langefors, Vd, Klövern

Sveriges ekonomi genom unga ögon:

En djupdykning i hur dagens unga påverkas och en dialog med ungdomspartierna.

Energigivande seminarium om ungdomsfrågor, där många aktörer deltog och fick komma till tals.

Sparbankernas undersökning visar att hälften av alla mellan 18–24 är oroliga för framtiden. Ungdomsförbundens representanter var förhållandevis överens om att det är möjligheten till arbete och att hitta en bostad som är grunden till en positiv utveckling för ungas mående.

Entreprenören Adrian Andersson benämns ofta som en serieentreprenör trots sina 24 år. Han beskriver sig som en kille med halvkassa betyg och en skoltid där han blev mobbad – främst på mellanstadiet. Adrian började importera mobilladdare från Kina som 15-åring, och har idag startat flera bolag. Han efterlyste möjligheter för unga att kunna starta företag och få hjälp med det – det borde finnas på skolschemat, tycker han.

– Unga idag mår generellt sett bra men 15 procent av ungdomarna avslutar inte sina studier. Samhället behöver skapa möjligheter för unga att växa. Unga vill vara och känna sig värdefulla och göra nytta, berättade Rickard Bracken från Mind.

Titta på seminariet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unga

I panelen: Douglas Thor, Förbundsordförande, (MUF), Lisa Nåbo, Förbundsordförande, (SSU), Adrian Andersson, VD, Meintner, Rickard Bracken, Generalsekreterare, Mind, Edwin O´Connor, student

Vad är det som gör oss lyckliga – egentligen?

Sparbankernas dag avslutades med ett fullsatt mingel där vi pratade lokalt samhällsengagemang, förutsättningar för företag, innovation och välbefinnande med lyckoprofessor Micael Dahlen, Handelshögskolan i Stockholm, Anneli Sjömark, Sparbanken Nord och Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen, Pär Johansson från Glada Hudik-teatern samt Erik Berg, Liberala ungdomsförbundet

Titta på seminariet i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsnytta

Under onsdagen arrangerade vi seminarier tillsammans med Swedbank och andra samarbetspartners; seminarier om utmaningar för småföretagare och skogsägare, bostadskrisen och utfrågning av privatekonomer.

Anneli intervju

Vd:n för Sparbanken Nord, Anneli Sjömark, blir intervjuad av tidningen Fastighetssverige.

Dela sidan:

Senaste nyhetsartiklar