Skriv sökord

Viruscentrum prisas med Sparbanken Skånes Forskningspris

I samhället
Sparbanken Skåne, Lunds universitets Viruscentrum, LUVC
Grupperna som utgör kärnverksamheten på Viruscentrum leds av Joakim Esbjörnsson-Klemendz, docent i virologi, Marianne Jansson, professor i virologi, och Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi. Bild: Eva Bartonek Roxå och Tove Smeds.

Senast uppdaterad: 7 november, 2022

Coronapandemin visade tydligt behovet av virusforskning och hur vi behöver vara rustade för kommande virusutbrott. Lunds universitets Viruscentrum, som ska stå klart nästa år och skapa gränsöverskridande forskning i världsklass, tilldelas nu Sparbanken Skånes Forskningspris 2022.

– Behovet av virusforskning är enormt. Idag känner vi till en bra bit över 100 virus som kan orsaka sjukdom hos människor, men däremot har vi bara några få vaccin och effektiva behandlingar. Vi behöver ett fågelperspektiv på virus, istället för att bara till exempel fokusera på enskilda delar av sjukdomsförlopp, säger Joakim Esbjörnsson-Klemendz, docent i virologi på Lunds universitets Viruscentrum, LUVC.

Han menar att genom LUVC skapas nya tekniska plattformar och förutsättningar för samarbeten mellan olika experter så att forskningen kan gå fortare framåt.

Sparbanken göra nytta för samhället

Sparbanken Skåne har, genom sin ägarstiftelse, ett flerårigt samarbete med Medicinska fakulteten och Sparbanken Skånes Forskningspris på 150 000 kronor delas ut för att bidra till kunskapsutvecklingen och forskningen inom medicin. Priset blir möjligt genom sparbanksidén där banken har en unik möjlighet att låta en del av bankrörelsens överskott stanna lokalt och göra nytta för samhället, vilket sker i samarbete med bankens ägarstiftelser.

– Coronapandemin visade för oss alla att ett virus kan förändra världen på kort tid. Det blev ett bevis på att virusforskningen behöver öka i omfattning så att vi kan förstå mer, vara bättre rustade och förenkla samarbeten. Virus är något som vi alla drabbas av i någon form och genom att stödja forskningen på LUVC kan förhoppningsvis forskarna i framtiden hitta fler lösningar, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

Idén och beslutet att skapa ett Viruscentrum kom redan 2018, alltså innan pandemin, och initialt kommer ungefär 20 personer arbeta där från våren 2023.

– Det är fantastiskt roligt att få priset och för oss är det helt avgörande att få den här typen av stöd. Det gör att vi kan investera i ny forskningsinfrastruktur i vårt säkerhetslaboratorium som är dedikerat till forskning om virus, vilket vi har ett stort behov av och inte haft tillgång till tidigare. För stödet kan vi köpa in nya instrument som vi behöver, säger Joakim Esbjörnsson-Klemendz.

Sparbanken Skånes Forskningspris till Medicinska fakulteten delas ut i samband med Forskningens dag den 9 november i Lund som arrangeras av Medicinska fakulteten tillsammans med Region Skåne och Sparbanken Skåne.

Motivering

”Coronaviruspandemin visade med all tydlighet vikten av virusforskning och att forskning kring virus behöver öka i omfattning. Detta för att se till att vi är bättre rustade för att förebygga kommande virusutbrott. Under våren 2023 invigs Lunds universitets Viruscentrum (LUVC) som har som målsättning att fungera som en samordnande organisation för virusforskning vid Lunds universitet och skapa förutsättningar för gränsöverbryggande forskning i världsklass. LUVC kommer också att möjliggöra samarbeten som inte funnits tidigare genom att fungera som en plattform för tätare kontakter mellan Lunds universitet, Region Skåne, industrin och samhället i stort. Detta kommer att bidra till en bättre förståelse för virussjukdomar ur olika perspektiv. Sparbanken Skånes Forskningspris 2022 tilldelas därmed Lunds universitets Viruscentrum för investeringar i gemensam laboratorieutrustning.”

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.
sparbankenskane.se

Dela sidan: