Skriv sökord

Nyinstiftad stiftelse som ska få fler företag att växa och anställa

Aktuellt Företagande Från oss
Ewa Andersen Sparbankernas Riksförbund. Fler företag att växa och anställa
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund

Senast uppdaterad: 11 januari, 2021

Vi vill lyfta frågan kring tillväxt genom satsningen på Stiftelsen Navigator. Ändamålet är att stödja utvecklingen av tillväxtledarskapet i mikro- och småbolag (1 – 49 anställda) vars ledning och ägare har en vilja och ambition att växa omsättningsmässigt och skapa nya arbetstillfällen.

Forskning visar tydligt att en nyckelfaktor bakom hållbara företag som växer och anställer är externa kompetenser som tillför nya impulser och bidrar med erfarenheter som underlättar för företagarna.

Normen för externa impulser är styrelse. Men mikro- och småbolag använder sällan detta som ett verktyg för att växa. Å andra sidan är världen full av entreprenöriella krafter som vill ta del av tillväxtbolagens resa. Dock vill de inte riskera sina personnummer i möjlighetsbolagen, där allt kan hända.

Det finns ett gap mellan mentor och styrelse, något som är anpassat efter driva-vidare bolagens förutsättningar. Detta gap ska Stiftelsen Navigator råda bot på.

– Vi vill bidra till att förändra normen och göra det möjligt att få in matchade kompetenser som utgör draghjälp för just det företagets unika affärsidé. Det vill säga att under ordnade förhållande underlätta att driva de strategiska ledningsprocesser som är så viktiga för att få fart på tillväxten, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Motivera företagare för att ta till vara på deras enorma potential

Sverige har ca 1,1 miljon registrerade bolag, varav 99,9 % av dem ingår i kategorin små- och medelstora företag, SMF. De betalar mest skatt i 3 av 4 svenska kommuner. Upp till 70 % av våra SMF uppger att de kan tänka sig att växa både med ökad omsättning och antalet anställda, men uppger samtidigt att bristen på kompetens, tid och resurser förhindrar dem från att fullfölja sina ambitioner.

– Det finns en enorm potential och den ska vi ta vara på genom att tillsammans med nationella partners identifiera och motivera företagare till att ta del av en Navigator, fortsätter Ewa Andersen.

En Navigator består av fyra professionellt matchade externa kompetenser som ska verka som en dragkraft åt det skalbara bolagets ägare/entreprenör/företagare.

Navigator är en affärsidé som gör samhällsnytta

Navigator är resultatet av ett EU projekt, som drevs 2015 – 2017 och som 2017 vann EU Kommissionen för Tillväxts och deras årliga utnämning av bästa projektet i Europa, European Enterprise Promotion Award, i kategorin ”Investing in Entrepreneurial Skills”. Tillväxtresultaten i de 30 bolag som deltagit var enligt juryn häpnadsväckande och i en klass för sig själv.

– Möjligheterna för mikro- och småbolag att växa måste förenklas och stärkas. Jag är glad över att Navigator, med hjälp av flera engagerade aktörer, får chansen att ta steget från att vara ett framgångsrikt projekt till att få spridning som ett hållbart, affärsmässigt koncept i syfte att skapa tillväxt, säger Kristina Alser från styrgruppen.

– Det är på det här sättet vi vill arbeta med våra kunder. Vinsten för oss är ett mer strukturerat arbete samt en närmare dialog för utveckling med kunderna. Navigator är en affärsidé som gör samhällsnytta och det är hela grunden för oss, säger Per Skargren, segmentschef, Ludvig & Co, (fd LRF Konsult), och partner i stiftelsen.

– Flera sparbanker, bl. a Fryksdalens Sparbank har varit engagerade i utvecklingen av Navigator och vi har själva bevittnat vilken enorm utveckling arbetssättet bidrar till i bolagen. En navigator förvandlar en engagerad entreprenör till framgångsrik företagsledare, säger Claes Edberg, affärschef på Fryksdalens Sparbank.

– Vi satsar statliga företagsstöd på start-ups och är bra på detta samt att driva stora bolag, men alla är eniga om att för driva-vidare bolagen, så är det få möjligheter som erbjuds. Något som kombinerar professionalisering och styrning för de bolag där vardagen redan är till 150 % uppbokade av operativa göromål, säger Anette Rhudin, innovatör/ordförande, Stiftelsen Navigator.

Vi är mycket glada över att få möjlighet att introducera ett beprövat, innovativt arbetssätt för utveckling, omställning och tillväxt till våra kunder – Sveriges mikro- och småbolag. Vi finns tillgängliga för fördjupad information

navigatorscaleup.eu

Dela sidan: