Skriv sökord

Vi är Dalsland!

Corona I samhället

Senast uppdaterad: 2 april, 2020

Dalslands Sparbank har en 150-årig historia av att arbeta i Dalsland i såväl goda tider som i kristider – tillsammans är vi starka, tillsammans är vi Dalsland.

Just nu ligger naturligtvis bankens fokus på att mildra effekterna av Covid-19 härjningarna. Vi jobbar löpande med företag och privatpersoner som drabbats och försöker hitta lättnader för att hantera effekterna av pandemin. Vi måste dock konstatera att våra och samhällets åtgärder hittills inte räcker för de företag som är hårdast drabbade, främst företag inom handel och restaurangverksamheter.

En risk som vi ser är att den nuvarande situationen kan komma att slå ut företag som annars är livskraftiga. Det skulle kunna få följden att orterna i våra kommuner blir utarmade och att vi får tomma lokaler säger Magnus Olsson, Vd på Dalslands Sparbank.

För att i möjligaste mån hjälpa till så kommer banken som särskilt riktat stöd för bankens kunder inom de utsatta näringarna restaurang och handel därför att köpa in presentkort för miljonbelopp och därefter ge bort presentkorten.
Mottagare av presentkorten blir företrädelsevis bankens kunder men också vården och andra sektorer som gör insatser för vårt Dalsland i dessa tider. På så sätt ger vi handlarna och restaurangerna ett omedelbart tillskott i kassan mot löfte om en framtida leverans av varor och tjänster samtidigt som vi förbättrar villkoren för att handla lokalt för andra kundgrupper.

Dalslands Sparbank följer utvecklingen i verksamhetsområdet löpande. Inget ytterligare stöd är till dags dato beslutat, men vid fortsatta restriktioner till följd av pandemin kan sådana beslut komma snabbt.

Information om det lokala initiativet kommer uppdateras på www.viardalsland.se

Dalslands Sparbank

Kontakt för mer information
Magnus Olsson – verkställande direktör
0530-440 39  magnus.olsson@dalsbank.se

Sofia Falkman – marknadsansvarig
0530-440 36  sofia.falkman@dalsbank.se

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: