Vd Per Richardsson lämnar Varbergs Sparbank

Följande pressmeddelande publiceras på uppdrag av Varbergs Sparbank

Pressmeddelande Varberg den 15 oktober 2018 

 

Styrelsen för Varbergs Sparbank AB och Per Richardsson har inte samma syn på hur företaget skall utvecklas framåt. Det har fått till följd att parterna i samförstånd kommit fram till att det då är lämpligast att Per stiger av sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Styrelsen vill passa på att tacka Per för hans arbete i banken och önska honom lycka till i framtiden.

Under en övergångsperiod fram till en ny vd är på plats kommer Jennie Svahn, privatmarknadschef och Andreas Björk, CFO, att träda in i rollen som tf vd.

För ytterligare information hänvisas till styrelseordförande Joakim Petersson, tel 0708-829050.

 

Varberg den 15 oktober 2018

Joakim Petersson, ordförande Varbergs Sparbank AB

Senast uppdaterad: 
2018-10-17