Skriv sökord

Varbergs ungdomar får KOLL på ekonomin

Barn- och ungdom I samhället
hantera sedlar. Koll på ekonomin. Sparande.

Senast uppdaterad: 4 juni, 2020

Fyra av tio föräldrar uppger att de regelbundet pratar om pengar och ekonomi med sitt barn. Men var tionde gör det i princip aldrig, och tre av fyra föräldrar vill att skolan ska ha mer undervisning i privatekonomi. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Sparbankerna och Swedbank.

Att redan som barn börja träna på att hantera sin ekonomi, och att tidigt börja prata om pengar och om vad saker kostar hjälper barn och unga att förstå pengars värde. Skolprojektet KOLL, som är ett initiativ från Varbergs Sparbank i samverkan med Varbergs kommun, har sedan starten 2016 utbildat över 8 000 elever i bankens verksamhetsområde – Varbergs kommun och Horred. Projektet möter eleven genom hela skolgången med undervisning i privatekonomi. Varbergs Sparbank finansierar en heltidstjänst till projektet.

– Den här satsningen är självklar för oss att göra. Vi tror att en grundläggande förståelse för privatekonomi ökar chansen att man fattar bra ekonomiska beslut genom hela livet. Vi vill ge alla ungdomar i Varberg och Horred samma grundförutsättningar, oavsett om man pratar ekonomi hemma eller inte. Därför gör vi detta i nära samverkan med skolan, för att tillsammans rusta barn och unga med kunskap om hur man tar hand om sin ekonomi, säger Jennie Svahn, privatmarknadschef Varbergs Sparbank.

Tre av fyra föräldrar vill ha mer privatekonomi i skolan

Drygt hälften av föräldrarna till barn som är 15 år och äldre tror att deras barn kommer vara bra på att hantera sin privatekonomi som vuxen. Mer än var tionde oroar sig för att barnet inte kommer att vara det. Privatekonomi ingår redan i läroplanen, men tre av fyra föräldrar vill öka antalet undervisningstimmar i privatekonomi i grundskolan.
Skolprojektet KOLL tar sin utgångspunkt i läroplanen och är obligatoriskt i årskurs 3, 6 och 9 på alla kommunala skolor i Varberg. Undervisningen erbjuds även till friskolor. Genom kreativa workshops och lektioner i privatekonomi går man igenom alltifrån veckopeng, budget och ekonomiska begrepp.

– Redan i årskurs tre börjar vi prata med eleverna om veckopeng och vad den förväntas räcka till. Vi pratar om karaktärerna Spara och Slösa, om drömmar kring vad man vill köpa och hur man gör för att nå sitt mål. För många barn är det en ögonöppnare när vi kör workshops kring vad saker kostar – det ger barnet viktiga perspektiv om pengars värde och tiden det tar att spara, säger Johanna Elisson, projektledare för KOLL.
Att ha koll på pengar och förmåga att hushålla med resurser är något man har nytta av hela livet. En kunskap som blir värdefull när det så småningom blir dags att flytta hemifrån med en egen privatekonomi att ta hand om.

– För äldre elever jobbar vi med budget, ränta och amortering. Vår målsättning med projektet är att eleven, när den lämnar grundskolan, ska känna trygghet att ta ansvarsfulla beslut kring sin ekonomi. Samhällsutvecklingen och nya betallösningar gör det enklare att konsumera, vilket är bra, men då är det också extra viktigt att man har med sig ett helhetstänk för sin ekonomi så man håller sin budget, säger Johanna Elisson.

Att prata vardagsekonomi hemma – en bra grund

Att hitta tillfällen för barn och vuxna att prata om pengar och ge praktisk träning i privatekonomi hemma menar Johanna Elisson inte behöver vara så komplicerat.

– Vi ser tydligt att de barn som är involverade i sina föräldrars vardagsekonomi har en mer realistisk bild med sig. Ett bra sätt är att ta vara på de stunder som du har i vardagen. Betala räkningarna, tanka bilen eller handla mat tillsammans – då får barnet verkliga situationer att förhålla sig till och det öppnar upp för dialog, frågor och samtal. Vi har fått återkopplingar på att barn som varit med i projektet har börjat prata mer ekonomi hemma och det tycker vi är jättekul!

Om Varbergs Sparbank

Din bank på hemmaplan – vi skapar möjligheter Varbergs Sparbank har sitt säte och huvudkontor i Varberg. En affärsvolym på cirka 48 miljarder. Vi är ca 130 anställda fördelade på telefonbank och 4 kontor. Varbergs Sparbank har kontor i Varberg (Torget och Håsten), Tvååker och Veddige. Varbergs Sparbanks verksamhet är lokal. Alla beslut fattas här – stora som små, av oss som känner kunden, verksamheten och marknaden. En unik närhet. Vi är en av Sveriges mest solida banker med en soliditet på ca 21%. Varbergs Sparbank har ett samarbetet med Swedbank. Samarbetet omfattar framför allt produktsortiment, IT-stöd samt hypoteks- och fondverksamhet. Bankens verksamhet är uppbyggd kring tre affärsområden som samarbetar för kundens bästa.

www.varbergssparbank.se

Dela sidan: