Skriv sökord

Varbergs Sparbanks Års- och Hållbarhetsredovisning för 2021

Hållbarhet I samhället
Maria Sjöstrand hållbarhetschef på Varbergs Sparbank

Senast uppdaterad: 25 mars, 2022

Tillsammans med bankens kunder och samarbetspartners jobbar Varbergs Sparbank för att utgå från ett hållbart perspektiv i hela verksamheten. Detta går att läsa om i Varbergs Sparbanks Års- och Hållbarhetsredovisning 2021.

Nya satsningar som gjorts under 2021 är bland annat lansering av sex nya hållbarhetsinriktade låneprodukter som bidrar till grön omställning, introduktion av ett grönt ramverk och emission av bankens första gröna obligation. Genom dessa satsningar kan banken finansiera omställningen genom ett starkt erbjudande till sina kunder.

Bank- och finansbranschen har en viktig roll att spela för att uppnå målen som fastställts i Parisavtalet. Genom investeringar och utlåning påverkar banker och andra finansiella aktörer riktningen för en stor del av näringslivets hållbarhetsarbete. Varbergs Sparbank har under 2021 påbörjat resan med att analysera indirekta växthusgasutsläpp som sker till följd av verksamhetens investeringar och utlåning.

För att beräkna dessa utsläpp har banken använt en standardiserad utsläppsberäkningsmetod, som tillhandahålls av Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), som utgångspunkt.

Metoden syftar till att utveckla enhetliga sätt att mäta växthusgasutsläpp kopplade till finansiering vilket möjliggör för finansiella institut att uppskatta och jämföra sina finansierade utsläpp. Genom att utgå ifrån PCAF:s metod har Varbergs Sparbank under året börjat beräkna bankens utsläpp från noterat aktieinnehav, företagsobligationer, bolån samt lån till kommersiella fastigheter.

Förutom de finansierade utsläppen har banken för verksamhetsåret 2021 valt att utöka redovisningen av verksamhetens indirekta utsläpp genom att bl a också mäta utsläpp från värdetransporter, personalens pendling, och kunders resor till och från banken.

– 2021 var ett år med hög aktivitetsnivå i banken, inte minst i vårt hållbarhetsarbete. Vår klimatrapportering visar tydligt att vår största påverkan sker genom finansiering av våra kunders investeringar. Vi är fast beslutna att arbeta tillsammans med våra kunder för att styra samhället i riktning mot en mer hållbar framtid. Genom att mäta och följa upp våra finansierade utsläpp blir vår roll tydligare och vi kan visa när vi gör framsteg tillsammans med våra kunder. Det är tillsammans med våra kunder och samarbetspartners som vi kan göra skillnad, säger Maria Sjöstrand hållbarhetschef på Varbergs Sparbank.

Ta del av Varbergs Sparbanks Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2021

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: