Skriv sökord

Varbergs Sparbank: Omställningskostnader ger stora utmaningar för hållbart företagande

Hållbarhet I samhället Undersökning
utmaningar för hållbart företagande

Senast uppdaterad: 29 april, 2021

En majoritet av småföretagen upplever att deras kunder ställer krav på att de ska arbeta aktivt med hållbarhet och ett av tre företag anser att de behöver öka omställningstakten. Företagen ser många positiva effekter av att arbeta mer hållbart. Främst är det ett sätt för dem att bidra till de globala hållbarhets- och klimatmålen men det anses även göra dem mer attraktiva som arbetsgivare och stärka företagets varumärke. Samtidigt anser fyra av tio att kostnader kan hindra dem. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

– Det är ett stort tryck ifrån konsumenterna kring hållbarhet. Det gör att företagen måste lyfta upp frågan på agendan för att kunna mäta sig med konkurrenter framöver. De större småföretagen behöver öka sin omställningstakt för att kunna hänga med mindre företag som enklare ställer om, säger Patrik Bengtsson, Företagsmarknadschef på Varbergssparbank.

Hållbart företagande stärker lönsamhet och varumärke
Drygt hälften (56 procent) av företagen uppger att arbetet med hållbarhet kan göra att deras varumärke och anseende stärks. Andra positiva effekter är de nya affärsmöjligheter som uppstår genom att möta kundernas krav på hållbara lösningar. Det kan stärka företagens lönsamhet både på lång och kort sikt. Men man ser även att det bidrar positivt internt med ökad motivation och ökad stolthet hos medarbetarna, samt att det underlättar rekrytering av nya medarbetare.

– Företagen ser också sin del i att bidra till ett hållbarare samhälle, säger Patrik. Om alla småföretag skulle lyckas ställa om till hållbarare verksamheter skulle de tillsammans utgöra en stor del av den totala företagsmarknaden. Antalsmässigt är det småföretagen som dominerar svenskt näringsliv.

Kostnaderna en stor utmaning för hållbart företagande
Fyra av tio företag ser kostnader som det enskilt största hindret för att ställa om till ett hållbart företagande, och det gäller oavsett bransch eller storlek på företaget.

– Här har vi som bank en viktig roll att spela, och hjälpa företagen med finansiering för att ställa om, säger Patrik. Det är viktigt att inte bara se kostnaderna, utan också sätta dem i relation till de intäkter som en omställning skulle kunna ge. Att stå helt utanför hållbarhetsfrågan och inte ställa om är på sikt en marknadsrisk i sig.

Se även bifogad rapport samt pdf med tabeller och fler detaljer om undersökningen. Pressmeddelanden | Varbergs Sparbank

Kontakt Patrik Bengtsson, Företagsmarknadschef på Varbergs Sparbank Tel 0340-66 60 70,
patrik.bengtsson@varbergssparbank.se

Dela sidan: