Skriv sökord

Varbergs Sparbank lanserar ramverk för gröna obligationer

Hållbarhet I samhället
Andreas Björk, CFO, Varbergs Sparbank, gröna obligationer
Andreas Björk, CFO på Varbergs Sparbank

Senast uppdaterad: 8 oktober, 2021

För att vi tillsammans ska uppnå målen i Parisavtalet och Agenda 2030 har vi alla ett ansvar att bidra. Den finansiella sektorn spelar en viktig roll för att styra kapital och investeringar mot mer hållbara alternativ. Varbergs Sparbank vill vara en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle och som ett nästa steg i vårt hållbarhetsarbete lanserar vi nu, som andra Sparbank i Sverige, ett grönt ramverk.

Hållbarhet är djupt rotat i Varbergs Sparbanks DNA och banken har en hög ambition och takt i utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete. En stor del av bankens möjlighet att påverka klimatförändringarna sker indirekt via verksamhetens utlåning. Därför har banken under året lanserat hållbara låneprodukter för både privatpersoner och företag. Ramverket ger banken möjlighet att emittera gröna obligationer på den svenska obligationsmarknaden.

– Lånemarknaden spelar en viktig roll för att nå Sveriges klimatmål genom att kanalisera medel till projekt som bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Vi vill göra hållbara affärer och att väga in hållbarhetsaspekter i bankens kreditgivning är därför en självklarhet, säger Bo Liljegren, vd på Varbergs Sparbank.

Gröna obligationer är lån inom områden som fastigheter, skogs-, lantbruk och transporter

För att finansiera initiativ med tydliga hållbarhetsfördelar har ett grönt ramverk etablerats som ger banken möjlighet att emittera gröna obligationer. Basen för Varbergs Sparbanks gröna obligationer utgörs av lån inom områden som exempelvis gröna fastigheter, hållbart skogs- och lantbruk och hållbara transporter. Ramverket bygger på de så kallade Green Bond Principles som har tagits fram av organisationen International Capital Market Association (ICMA). En extern och oberoende granskning av ramverket har genomförts av Cicero Shades of Green, som utfärdat en second opinion med betyget ”Medium green”.

– Med det gröna ramverket faller ännu en viktig bit i vårt hållbarhetsarbete på plats. Vår hållbarhetsprofil och vårt gröna ramverk ger oss möjligheter att mobilisera kapital för att driva på och finansiera omställningen genom ett starkt erbjudande till våra kunder. Det är tillsammans med våra kunder och andra intressenter som vi kan göra skillnad, säger Andreas Björk, CFO på Varbergs Sparbank.

Ramverk och second opinion finns tillgängligt på Varbergs Sparbank.

Dela sidan: