Skriv sökord

Varbergs Sparbank lanserar Gröna fastighetskrediter till företag

Hållbarhet I samhället
gröna fastighetskrediter, gröna lån, hållbara lån

Senast uppdaterad: 28 september, 2021

I våras lanserade Varbergs Sparbank Gröna bolån, Grönt billån, Hållbarhetslån och Sollån till privatkunder. Nu stärker de erbjudandet ytterligare och lanserar Gröna fastighetskrediter till företag som gör klimatsmarta investeringar på fastighetsområdet.

Med de nya produkterna för både privatpersoner och företag vill Varbergs Sparbank tillsammans med våra kunder vara med och driva omställningen mot ett mer hållbart samhälle, samtidigt som våra kunder som gör miljömedvetna val kan minska sina lånekostnader.

– För att nå Sveriges klimatmål behöver vi sänka energiförbrukningen och öka vår energieffektivitet. Genom att erbjuda gröna fastighetskrediter hoppas vi kunna möjliggöra fler investeringar och byggnationer av energi- och resurseffektiva fastigheter. Det skapar fördelar för såväl kunderna som samhället i stort, säger Maria Sjöstrand, hållbarhetsansvarig på Varbergs Sparbank.

För företagare finns det nu två nya produkter för den som planerar att förvärva eller bygga en energieffektiv fastighet. Grönt byggnadskreditiv är en produkt för företag som ska bygga miljöcertifierade kommersiella fastigheter och flerbostadshus.

Grönt fastighetslån för fastigheter som har energiklassificering A eller B

För företag som ska investera i energi- och resurseffektiva fastigheter, kan vi nu erbjuda Grönt fastighetslån. Lånet riktar in sig mot fastigheter som har energiklassificering A eller B, eller andra relevanta miljöcertifikat. Syftet med produkterna är att bidra med ekonomiska incitament för företag som överväger att investera i energisnåla fastigheter.

– Vi har inte så många år på oss att nå klimatmålen, därför är det viktigt att finansiärer, företagare och investerare hjälps åt och agerar nu. Som bank har vi en viktig roll att styra investeringar åt hållbara alternativ. Därför är det viktigt för oss att skapa ekonomiska incitament för våra kunder att investera hållbart. På så sätt vill vi bidra till långsiktiga och hållbara val vad gäller energikonsumtion och resursförbrukning, säger Fia Owemyr, företagsrådgivare på Varbergs Sparbank.

I och med de nylanserade produkterna kan vi nu erbjuda hållbar fastighetsfinansiering hela vägen från byggnation till inflyttning. Kedjan startar med finansiering av byggproduktion, kommersiella investeringar eller köp av fastigheter och avslutas med privatpersoners investeringar i miljövänligt och energieffektivt boende.

De gröna fastighetskrediterna lanseras idag, den 28 september 2021
För mer info om produkterna, besök www.varbergssparbank.se/hallbara-lan

Dela sidan: