Skriv sökord

Varbergs Sparbank har framgångsrikt emitterat sin första gröna obligation

Hållbarhet I samhället

Senast uppdaterad: 19 november, 2021

Varbergs Sparbank har tagit ytterligare ett viktigt steg i sitt hållbarhetsarbete genom att emittera sin första gröna obligation.

Emissionen av Varbergs Sparbanks första gröna obligation var en Senior Preferred obligation, om 350 miljoner kronor med 3 års löptid. Varbergs Sparbank är därmed den andra sparbanken i landet att ge ut gröna obligationer för att påskynda resan mot ett mer hållbart samhälle.

Det nya kapitalet kommer att finansiera och refinansiera utlåning med tydliga hållbarhetsfördelar. Bankens ramverk för gröna obligationer definierar kategorierna som; utlåning till klimatsmarta fastigheter, ekologiskt lant- eller skogsbruk, hållbara transporter, investeringar för energieffektivisering och förnybar energiproduktion.

Emissionen genomfördes den 18 november under bankens MTN-program och ramverk för gröna obligationer.

Hållbarhetsarbetet viktigt i Varbergs Sparbank

– Vi är jätteglada för det stora intresset för vår första gröna obligation. Hållbarhetsperspektivet är centralt i Varbergs Sparbank och bankens utlåningsverksamhet utgör en stor del av den miljömässiga påverkan verksamheten har. Att ge ut gröna obligationer ökar vårt fokus på hållbarhetsarbetet ännu mer, säger CFO Andreas Björk.

Varbergs Sparbank avser att vara en regelbunden emittent på den gröna obligationsmarknaden. På varbergssparbank.se finns ytterligare information om bankens ramverk för gröna obligationer.

Swedbank agerade Sole Lead Manager i den aktuella emissionen.

Om Varbergs Sparbank

Din bank på hemmaplan – vi skapar möjligheter Varbergs Sparbank har sitt säte och huvudkontor i Varberg. En affärsvolym på cirka 50 miljarder. Vi är cirka 150 anställda fördelade på telefonbank och fyra kontor. Varbergs Sparbank har kontor i Varberg, Tvååker och Veddige. Varbergs Sparbanks verksamhet är lokal. Alla beslut fattas här – stora som små, av oss som känner kunden, verksamheten och marknaden. En unik närhet. Vi är en av Sveriges mest solida banker med en soliditet på ca 21%. Varbergs Sparbank har ett samarbetet med Swedbank. Samarbetet omfattar framför allt produktsortiment, IT-stöd samt hypoteks- och fondverksamhet. Bankens verksamhet är uppbyggd kring tre affärsområden som samarbetar för kundens bästa.

www.varbergssparbank.se

Dela sidan: