Skriv sökord

Utsetts att delta i regeringens expertgrupp för betaltjänstleverantörer

Aktuellt Från oss
Sparbanksmodellen, Bankskatten
Ewa Andersen, Vd, Sparbankernas Riksförbund

Senast uppdaterad: 26 januari, 2021

Ewa Andersen vd Sparbankernas Riksförbunds har utsetts av Regeringskansliet att delta i expertgruppen för betaltjänstleverantörer till Finansdepartementet.

Uppdraget gäller utredningen av Införande av nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer (Fi 2020:08).
Syftet med det nya regelverket är att stärka EUs och medlemsländernas möjligheter att upptäcka och stoppa momsbedrägerier. Det nya direktivet beslutades av EU i våras och ska börja tillämpas i medlemsländerna från den 1 januari 2024.

– Ett mycket viktigt och hedrande uppdrag som innebär att sparbankernas syn kan tydliggöras, säger Ewa Andersen.
Ewa har en bakgrund som vd på flera Sparbanker. Hon är i grunden jurist.

Så här skriver Regeringen på sin hemsida om direktivet:

De nya reglerna som följer av direktivet innebär bland annat att betaltjänstleverantörer som till exempel banker blir skyldiga att redovisa uppgifter till Skatteverket om vissa gränsöverskridande transaktioner som de förmedlar. Det kan till exempel vara fråga om betalningar som görs vid e-handel. Skatteverket kommer i sin tur att skicka uppgifterna vidare till ett centralt elektroniskt system i EU som kallas CESOP.

Utredningens uppdrag blir att titta på hur EU-direktivet kan genomföras i Sverige, bland annat ska utredningen se till att genomförandet fungerar med de regelverk som betaltjänstleverantörer har att förhålla sig till i dag. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag i god tid så att betaltjänstleverantörer och Skatteverket har möjlighet att bygga upp sina system innan den nya uppgiftsskyldigheten träder i kraft.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Dela sidan: