Statusmeddelande

Det finns tyvärr inga platser kvar. Kontakta oss på info@sparbankerna.se om du vill ställa dig på en väntelista eller har några frågor.

Utbildning för Valberedning i Sparbank

Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

torsdag, oktober 24, 2019 - 09:30 till 15:00

Utbildningen är primärt för Valberedningar i Sparbanker och Sparbanks AB.

Att sitta i styrelsen för ett finansiellt företag medför ett stort ansvar. Det ligger ett stort ansvar på Valberedningarna att förstå styrelsens ansvar och hitta och föreslå ledamöter med rätt kompetens.

Digitalisering, ny teknik och kundernas förändrade beteenden påverkar sparbankerna. Framförallt ställer de nya finansiella regelverken förändrade krav på styrelserna. Hela den finansiella sektorn behöver anpassa affärsmodeller, styrning och kontroll för att möta morgondagens utmaningar.

Vi vill därför erbjuda en utbildning för valberedningar i sparbank med följande innehåll:

 1. Valberedningens roll och ansvar.

 2. Vikten av att förstå bokslut, resultat- och balansräkning.

 3. Genomgång av de viktigaste områdena som styrelseledamöterna måste känna till och behärska:

 4. Styrelsearbete inom finansiell sektor i praktiken – vad innebär det?

 5. Introduktion till befintliga regelverk – vilka regelverk finns, varför finns de?

 6. Vad händer när Finansinspektionen kommer på besök?

 7. Styrning, kontroll och riskhantering inom bank.

 8. Åtgärder för penningtvätt och finansiering av terrorism.

 9. Kontrollfunktionerna och internrevision – om deras funktion, arbete och oberoende.

 10. Intern kapital- och likviditetsplanering (IKLU).

 11. Hantering och uppföljning av utlagd verksamhet.

 12. Etik – om förhindrande av intressekonflikter.

 13. Hållbara investeringar.

Tid och Plats: 24 oktober 2019, registrering/kaffe och smörgås från 09.30, Sparbankernas Riksförbund, Vasagatan 11, 10 tr, Stockholm

Utbildare: Jan Hedqvist, Sparbankernas Riksförbund och Andreas Thåberg Sparbanken i Enköping

Pris: Prel. ca 2 500:- per deltagare inkl. lunch och kaffe.