Utbildning för Ekonomichefer

Sista anmälningsdag är den 15 januari 2020

onsdag, januari 15, 2020 - 17:30

Observera: Kursen beräknas starta i april 2020 och avslutas i mars/april 2021. Kursen ges inom ramen för Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg. Nedan beskrivs innehåll och praktisk information om kursen.

Utbildning för ekonomichefer

 • "Reglering och styrning av banker"
 • Genomförd utbildning ger 7,5 högskolepoäng
 • Genomförs i samarbete med Handelshögskolan i Göteborg
 • Start i april 2020 och avslut i mars/april 2021
 • Sex tillfällen inklusive ett avslutande seminarium om individuella projektarbeten
 • Mellan tillfällena förväntas självstudier
 • Tidsåtgången uppskattas till en månads arbete

Innehåll:
Inledning i april 2020:
Ingående introduktion till bankmarknaderna

 • ”Soft skills ” det vill säga analysverktyg och utvecklingsmetodik agilt arbetssätt och design thinking
 • Ledarskapsutbildning och presentationsteknik

Block 1

 • Risk, finansiella marknader och finansiell instrument 2+3 dagar i juni och september

Block 2

 • Reglering och compliance 2 dagar i oktober eller november

Block 3

 • Strategi och styrning 3 dagar i januari eller februari 2021

Avslutning i mars eller april 2021

 • Seminarium med genomgång av individuella projektarbeten

Kostnad: Vid 15 deltagare blir kostnaden cirka 70 tkr/person. Kostnaden inkluderar inte boende, måltider eller kurslitteratur.
Föreläsare huvudsakligen från Handelshögskolan i Göteborg
Programledare är Viktor Elliot
Programadministrationen sköts av Handelshögskolan
Utbildningen motsvarar den ekonomichefsutbildning som senast gavs 2013

 

 
1 Start 2 Complete