Skriv sökord

Trots ökad lönsamhet bävar lantbrukarna för framtiden

Aktuellt Undersökning
lantbrukare, Lantbruksbarometern, sparbankerna, swedbank, Ludvig & co,

Senast uppdaterad: 20 oktober, 2022

Lönsamheten för Sveriges lantbrukare har förbättrats och de upplever ett ökat förtroende från konsumenterna. Samtidigt ligger sämre tider i horisonten och stormen har troligtvis bara börjat. Högre pris på insatsvaror och drivmedel, skenande elpriser samt räntor som når nya höjder förväntas pressa branschen det kommande året. Det visar Lantbruksbarometern Höst från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Lantbrukarna har som helhet en mer positiv syn på sin lönsamhet nu än i våras, samtidigt spår de att sämre tider är i antågande och är mer pessimistiska inför framtiden. Undersökningen visar att lantbrukarnas lönsamhet varierar mycket beroende på produktionsgren. Mjölkproducenter och växtodlare upplever en positiv lönsamhet medan gris- och nötköttsproducenter upplever en mycket låg lönsamhet.

– Det är tydligt att lantbrukarnas marginaler är under press. Vi får bland annat signaler om nötköttsproducenter som funderar på att dra ned på produktionen för att inte behöva köpa in spannmål. Det kan konstateras att fler kostnadsökningar kommer pressa lantbrukarnas likviditet under det kommande året, säger Filip Olsson, segmentschef Skog & Lantbruk på Ludvig & Co.

Satsningar på ett hållbart svenskt lantbruk har gett resultat

66 procent av lantbrukarna upplever att konsumenterna har förtroende för dem, en ökning med 8 procentenheter jämfört med i fjol. Störst förtroende upplever grisköttsföretagen och lägst upplever växtföretagen.

– Förtroendefrågan är otroligt viktig för svenskt lantbruk och det är därför glädjande att satsningarna på ett hållbart och lönsamt lantbruk börjat ge resultat. Samtidigt är det viktigt att inte tappa fart i arbetet och vår förhoppning är att den nya regeringen fortsätter driva frågorna aktivt, säger Björn Elfstrand, VD Sparbankernas Riksförbund.

Ökad skuldsättning och skenande priser pressar näringen

Den totala skuldsättningen inom svenskt lantbruk ökade 2021 med 17,6 miljarder, vilket motsvarar en tillväxttakt med 5 procent jämfört med 2020.

– Räntekostnaden har på ett år fyrdubblats, vi ser även stigande priser på drivmedel, el och insatsvaror och det kommer drastiskt försämra lantbrukarnas marginaler. Industrin och dagligvaruhandeln behöver omgående komma överens om höjda avräkningspriser annars kommer Sveriges lantbrukare gå på knäna det kommande året, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank.

Läs hela Lantbruksbarometern Höst 2022

Presskontakt Sparbankerna: Per Skargren, VD Sala Sparbank, 0224 – 850 80

Insikter från Lantbruksbarometern Höst 2022

  • Lantbrukarna upplever något förbättrad lönsamhet men är pessimistiska inför framtiden.
  • Ökat förtroende från konsumenterna är glädjande för svenskt lantbruk.
  • I princip oförändrad likviditet för lantbrukare som helhet. Nöt- och grisköttsproducenter upplever dock en sämre likviditet jämfört med hösten 2021.
  • Skuldsättningen fortsätter att öka och kommer pressa näringen under det kommande året.

Om Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 35:e helårsupplagan. Nettotalet för lönsamhetsindexet kan variera från minus 100 till plus 100. Rapporten bygger på intervjuer med 500 lantbrukare som Kantar Sifo gjorde i september 2022.

Dela sidan: