Skriv sökord

Tjustbygdens Sparbank vill skapa ett tryggare föreningsliv tillsammans med Friends

Barn- och ungdomsidrott I samhället
tryggare föreningsliv, Tjustbygdens Sparbank, Christoffer Olsson, Friends,

Senast uppdaterad: 18 februari, 2022

Under 2022 och 2023 kommer alla idrottsföreningar i Västerviks kommun kunna ta del av utbildningar från Friends. Detta möjliggörs genom en satsning på tryggare föreningsliv som finansieras av Tjustbygdens Sparbank.

I Västerviks kommun finns runt 100 idrottsföreningar, som tillsammans bidrar till att bygdens unga får möjlighet att utveckla sina intressen. Idrott ger en meningsfull fritid, nya bekantskaper och möjligheter att uppleva nya saker. För många är idrotten en trygg och rolig plats där man kan känna gemenskap, och för att säkerställa att det förblir så även i framtiden så inleder Tjustbygdens Sparbank nu ett samarbete med Friends.

– Vi vill att alla barn och ungdomar ska ha en möjlighet att växa och utvecklas i föreningslivet. Därför vill erbjuda föreningslivet trygghetsskapande åtgärder för att säkerställa en miljö där alla barn och ungdomars lika värde värnas och att alla ska känna sig välkomna och inkluderade, säger Christoffer Olsson, ungdomsekonom på Tjustbygdens Sparbank.

Friends arbete motverkar mobbning

Friends har sedan 1997 arbetat för att motverka mobbning och andra kränkningar inom skola och idrottsföreningar runtom i hela Sverige. Organisationen erbjuder utbildning och rådgivning inom området med syfte att öka kunskapen hos vuxna och barn. Under 2022 och 2023 kommer de idrottsföreningar i Västerviks kommun som vill, kunna ta del av utbildning eller rådgivning av Friends helt kostnadsfritt.

– Vi hoppas att vår satsning kan innebära att föreningarna får lite extra kunskap på det här området. Det ska inte vara en ekonomisk fråga för en förening att få tillgång till rådgivning och kunskap som är viktig för våra unga, avslutar Christoffer.

För mindre föreningar kommer det oftast handla om att man får rådgivning eller utbildning för exempelvis föräldrar, ledare eller styrelse. För de större föreningarna kan det även vara relevant att man startar med en kartläggning där man gör en enkätundersökning hos sina medlemmar, och utifrån det sedan få anpassade utbildningar och material från Friends.

Läs mer om satsningen på Tjustbygdens Sparbank

Om Tjustbygdens Sparbank

Tjustbygdens Sparbank är en lokal bank som skapar växtkraft och livskvalitet i Västerviks Kommun eftersom överskott från verksamheten återinvesteras i lokalsamhället. Genom vårt samarbete med föreningsliv, samhälle och näringsliv så är vi med och skapar möjligheter för människor och företag att utvecklas. Sparbanken ägs och styrs på uppdrag av våra kunder via en lokal stiftelse – Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.

tjustbanken.se

Dela sidan: