Skriv sökord

Tjustbygdens Sparbank: Ekonomiskt stöd till mindre företag i Västerviks kommun

Corona I samhället
Ekonomiskt stöd till mindre företag

Senast uppdaterad: 31 augusti, 2020

Västerviks Utvecklingscentrum (VUC) har tillsammans med Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun arbetat fram ett program för att stödja näringslivets återuppbyggnad efter coronakrisen. Stöden kommer att vara riktade till mindre företag inom Västerviks kommun som har drabbats direkt eller indirekt av coronaviruset. Totalt satsas 11 miljoner kronor, varav Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun tillskjuter 5 miljoner kronor vardera och VUC satsar 1 miljon kronor.

Programmet omfattar tre former av stöd:
• Efterställda lån (100 000 kr – 250 000 kr)
• Kapitaltillskott i form av aktiekapital (100 000 kr – 500 000 kr)
• Utvecklingsbidrag (max 50 000 kr)

Programmet kommer att bedrivas inom VUC och dotterbolaget Västervik Invest AB och administreras i samarbete med lokala bankkontor, revisorer, redovisningskonsulter och Västervik Framåt AB. Ansökningshandlingar och mer detaljerad information om villkoren och processen finns på VUC:s hemsida www.vasterviksutvecklingscentrum.se under fliken ”Insatser för näringslivet”.

Avsikten är att stöden ska vara ett lokalt komplement till statliga stöd och andra åtgärder och förväntas inte ensamt kunna svara för behoven som företagen har. Genom stöden vill vi ge en unik och extra möjlighet till de mindre företagen och bidra till en positiv utveckling av näringslivet i Västerviks kommun.

Kontakt:
Karl Barath, Västerviks Utvecklingscentrum, 070-6327709
Mats Hasselquist, Tjustbygdens Sparbank, 070-8872602
Ulf Kullin, Västerviks kommun, 070-6509117

Dela sidan: