Skriv sökord

Tjörns Sparbank: Sveriges nöjdaste bankkunder finns hos sparbankerna

I samhället Undersökning
Sveriges nöjdaste bankkunder finns hos sparbankerna
Hans Tiderman, vd, Tjörns Sparbank

Senast uppdaterad: 28 september, 2020

I årets SKI-undersökning för bankbranschen får sparbankerna högst betyg bland samtliga banker i Sverige hos både privat- och företagskunder. Ett modernt digitalt erbjudande tillsammans med stark lokal närvaro och personligt engagemang har bidragit till den starka utvecklingen.

Sparbanksidén om att vara en viktig del av det lokala samhället i kombination med välfungerande digitala tjänster samt en nära och personlig service uppskattas särskilt av kunderna. På Tjörn gläds den lokala sparbanken åt det goda resultatet i årets undersökning.

– Den stora utmaningen för en bank idag är att samtidigt vara både digital och personlig. Undersökningen visar att sparbankerna lyckas med detta, vilket vi är väldigt glada och stolta över. Vi vill rikta ett stort tack till våra kunder för förtroendet, säger Hans Tiderman, VD på Tjörns Sparbank.

Kunderna uppskattar allt mer de digitala tjänsterna, men vill samtidigt att det även ska finnas lokal förankring. Det handlar om att vara nära sina kunder och förstå deras vardag. Även om de flesta kundmöten idag sker via digitala gränssnitt är det fortsatt det nära och personliga mötet som påverkar nöjdhet och lojalitet mest.

– Kundernas betyg är det allra viktigaste för oss och är bärande i den unika sparbanksidén. Sparbankerna har sedan länge ett högt förtroende bland kunderna och det är glädjande att vi nu tagit ytterligare ett starkt steg framåt, säger Hans Tiderman.

Om SKI
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter årligen kundnöjdheten hos Sveriges bankkunder. Årets undersökning genomfördes under perioden 3 augusti – 4 september 2020 och bygger på 7 968 intervjuer med privatkunder och 6 898 intervjuer med företagskunder.

Om Sveriges sparbanker
Sveriges 58 sparbanker är tillsammans den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Med närmare 2,2 miljoner kunder och cirka 200 kontor i 19 landskap är sparbankerna den viktiga banken för människor och företag utanför storstäderna. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

———————————-

För mer information, kontakta:
Hans Tiderman, VD Tjörns Sparbank, 0304-67 68 51, hans.tiderman@tjorns-sparbank.se

Dela sidan: