Skriv sökord

Teamledare AFC och tillika IKT-ansvarig sökes till Ulricehamns Sparbank

Lediga tjänster
teamledare AFC och IKT sökes till Ulricehamns Sparbank

Senast uppdaterad: 18 augusti, 2023

Sparbanken i Ulricehamn söker nu en teamledare till gruppen Anti Financial Crime (AFC) som jobbar med bankens arbete för att motverka penningtvätt- och finansiering av terrorism. I uppdraget ingår även ett övergripande ansvar för bankens information- kommunikationsteknikrisker (IKT).

Anställningen avser heltid och är en tillsvidareanställning.

Ditt uppdrag

I rollen som teamledare för AFC-gruppen har du ett övergripande ansvar för bankens arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

 • Du leder och coachar ett kompetent och engagerat team med rollerna AFC-ansvarig, två AFC-specialister samt en i rollen som IT-ansvarig/säkerhetsansvarig/behörighetsadministratör. De rapporterar till dig och du ansvarar för utvecklings- och lönesamtal och andra liknade frågor som följer av rollen.
 • I din roll kommer du att ansvara för att driva bankens strategiska AFC-frågor mot de mål som verksamheten har fastställt.
 • Du leder de eventuella projekt som kan uppkomma inom ditt ansvarsområde.
 • Upprättar och uppdaterar bankens allmänna riskbedömning och är särskild utsedd befattningshavare (SUB)
 • Uppdraget innebär att du är ordförande i bankens AML-råd och ledamot i bankens riskråd. Du är, tillsammans med AFC-ansvarig, även föredragande för styrelse och ledning.

Om rollen

I rollen som IKT-ansvarig har du ett övergripande ansvar för bankens informations- och kommunikationsteknikrisker.

 • Du är en kulturbärare som verkar för att anställda och uppdragstagare fortsätter ta ansvar för att skydda och hantera information på ett säkert sätt
 • Analysera behov och utmaningar som organisationen står inför och hur dessa krav kan tillgodoses med IKT. I samråd med styrelse och ledning ge förslag på lämplig IKT-strategi.
 • Upprätta och upprätthålla ett ledningssystem för att säkerställa att organisationen arbetar metodiskt och strukturerat med alla frågor kring informationssäkerhet så att det blir en integrerad del av bankens verksamhet.
 • Säkerställa en effektiv styrning och uppföljning av IKT-frågorna såsom att tydliggöra ansvar i organisationen, genomföra riskanalyser med åtgärdsplaner, implementera och följa upp åtgärderna samt ge förslag på förbättringar.
 • Flera av uppgifterna innebär en nära samverkan med IT-ansvarig/ säkerhetsansvarig/behörighetsadministratör.
  I båda rollerna är du en del av bankens administrativa avdelning och rapporterar kontinuerligt till vVd/administrativ chef.

Personliga egenskaper

I ditt ledarskap har du ett transparent och coachande förhållningssätt, du förespråkar modernitet och har en god förmåga att engagera och utveckla dina medarbetare. Du är tydlig i din kommunikation och förstår kraften i ett involverande ledarskap som främjar engagemang, öppenhet och dialog. Vidare drivs du av möjligheten att hitta vägar framåt och identifiera frågor som är viktiga för verksamheten på lång sikt.

Vi ser att du som söker är strategisk med en god analytisk förmåga. Du har en god förmåga att bygga relationer och skapa samarbeten såväl internt som externt. För dig faller det sig också naturligt att arbeta mål- och resultatorienterat.
Kvalifikationer

Vi tror att du som söker har en högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande. För att lyckas i din roll så tror vi att du har en flerårig arbetslivserfarenhet inom finansbranschen eller likvärdigt. Vi letar särskilt efter dig som har en bra kommunikationsförmåga och det är meriterande om du har ledarerfarenhet.

Din ansökan

Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande.
Teamledare AFC och IKT-ansvarig – Ulricehamns Sparbank (teamtailor.com)
Sista ansökningsdagen är 230-09-10

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Melker Ström (Vd) på telnr 0321-29601 eller mejl till melker.strom@ulricehamnssparbank.se
Finansförbundets representant är Jenny Cederteg, som du når på telnr 0321-29657 eller mejl till jenny.cederteg@ulricehamnssparbank.se

Om Ulricehamns Sparbank

Ulricehamns Sparbank har sedan lång tid en mycket stark ställning inom sitt verksamhetsområde. Banken bedriver en självständig bankrörelse i nära samarbete med Swedbank. Ulricehamns Sparbank har en stark ekonomisk ställning, en affärsvolym på drygt 19 miljarder och har cirka 60 medarbetare med ambitionen att ge en förstklassig service till sina kunder. Ulricehamns Sparbank verkar i en levande stad med starkt näringsliv. Det är många saker som bidragit till att Ulricehamn växer, utvecklas positivt och vågar skapa stora evenemang. Vi tror att en viktig ingrediens är att det finns en stark sparbank på orten som kan vara med och bidra till utvecklingen. Vi jobbar varje dag för att utveckla Ulricehamn på olika sätt.

Läs mer om Ulricehamns Sparbank, om sparbanksidén och hur vi får den att leva i Ulricehamnsbygden på www.ulricehamnssparbank.se

Dela sidan: