Skriv sökord

Sveriges mest solida banker per 2021-12-31

Aktuellt

Senast uppdaterad: 3 augusti, 2022

Sveriges mest solida banker per 2021-12-31
Forex Bank AB, OK-Q8 Bank AB och Sparbanken Lidköping AB är Sveriges tre mest solida banker, enligt Westnova Management AB:s årliga mätning av soliditeten i svenska banker.

I Sverige finns 88 aktiva svenska banker (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker) med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Årets mätning av bankernas soliditet visar en sammanlagd soliditet på 6,27 %, vilket är en förbättring från 2020 (6,06 %). Bankerna har ett sammanlagt eget kapital på c:a 761 (671) miljarder svenska kronor. Balansomslutningen är c:a 12 215 (11 143) miljarder svenska kronor, cirka 2,2 gånger Sveriges BNP för 2021. De tre svenska storbankerna (Swedbank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Svenska Handelsbanken AB) som står för 77,0 % (78,7 %) av bankernas sammanlagda balansomslutning. Forex Bank AB, OK-Q8 Bank AB och Sparbanken Lidköping AB är de mest solida bankerna i Sverige per 2021-12-31.

Läs hela pressmeddelandet här

Dela sidan: