Skriv sökord

Sveriges bästa bank 2018

Aktuellt I samhället

Orusts Sparbank är Sveriges bästa bank, enligt analysföretaget Westnova Management AB:s årliga bedömning av svenska banker. Sveriges bästa bank är en samlad bedömning av ekonomisk utveckling, kundnöjdhet samt ordning & reda.

 

I Sverige fanns per 2018-12-31 totalt 88 aktiva svenska banker (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker) med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. I en samlad bedömning är Orusts Sparbank Sveriges bästa bank 2018.

Orusts Sparbank grundades 1887 och bedriver traditionell bankverksamhet på Orust genom fyra bankkontor i Henån, Ellös, Varekil och Svanesund och antalet anställda motsvarar 54 tjänster. Under 2018 hade banken ett rörelseresultat på knappt 203 Mkr och ett K/I-tal (summa kostnader inklusive kreditförluster genom summa intäkter) på 0,27, vilket är det bästa och lägsta K/I-talet av Sveriges samtliga 88 banker. Av Sveriges 20 bästa banker med lägsta K/I-tal under 2018 är 17 sparbanker.

Banken har också en stark balansräkning, som uppgår till 10,8 miljarder kronor per 2018-12-31, med en soliditet på 22,35%, vilket är den 12:e bästa bland 88 banker. Kärnprimärkapitalrelationen var per 2018-12-31 20,73%.

Westnovas Management AB: s motivering;
Orusts Sparbank har under många år haft en hög tillväxt i kundaffären och en långsiktigt framgångsrik kapitalförvaltning. Detta gav det bästa K/I-talet 0,27 av Sveriges alla 88 banker under 2018 och med en fortsatt stark balansräkning med en soliditet på 22,35% (12/88). Därtill Sveriges 3:e nöjdaste privatkunder av alla Sveriges banker enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) med index 82,1. En samlad bedömning gör Orusts Sparbank till Sveriges bästa bank 2018” motiverar Westnova Management AB:s Henrik Molenius.
 

Dela sidan: