Skriv sökord

Styrelse Sparbankernas Ägareförening

lennart_haglund

Lennart Haglund

Ordförande

Född: 1947
Invald år: 2008
Befattning: Ordförande Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Hedersordförande i Sparbanken Skåne AB
Bankerfarenhet: Skånska banken 5 år, Landkrona Sparbank 5 år, Marknadschef, Färs & Frosta Sparbank, vice vd och vd  i 25 år och Styrelseordförande i 15 år, Swedbank, vice vd och Regionchef för Öresundsregionen i 7 år, Vice ordförande Swedbank Luxemburg i 3 år
Bakgrund:  Se ovan
Andra uppdrag: Högre bankkursen för affärsbankerna, IFL företagsutbildning, Studier i ekonomi och juridik

gunnar_tideman

Gunnar Tidemand

Vice ordförande

Född: 1947
Invald år: 2017
Befattning: Styrelsens ordförande, Westra Wermlands Sparbank
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund:  Fil kand
Andra uppdrag:  Ordförande Transitio AB, ledamot Strukturfondspartnerskapet Värmland-Dalarna-Gävleborgs län

Sparbanken Alingsås styrelsen, Fotograf Emilia

Per Borgvall

Styrelseledamot

Född: 1958
Invald år: 2019
Befattning: Vice ordförande Sparbanken Alingsås
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund:  Magisterexamen, Civilingenjör, Chalmers
Andra uppdrag:  Ordförande WA Wallvision AB

jan_jonsson

Jan Jonsson

Styrelseledamot

Född: 1955
Invald år: 2019
Befattning: Ordförande Sparbanken Nord
Bankerfarenhet: Sparbanken Nord styrelse samt Dina försäkringar Nords styrelse
Bakgrund:  Civilingenjör och teknisk doktor
Andra uppdrag: Ordförande i Icemakers AB, ordförande i IVAB, ordförande i Jobbhälsan i norr AB, ordförande i MedMike AB och Vice ordförande i YouCall AB

birgitta_hedberg

Birgitta Johansson Hedberg

Styrelseledamot

Född: 1947
Invald år: 2017
Befattning: Styrelsens ordförande, Sörmlands Sparbank
Bankerfarenhet: Tidigare styrelseledamot Föreningsbanken och styrelseledamot och vd Föreningssparbanken (Swedbank), tidigare styrelseledamot och vice ordförande Finansinspektionen
Bakgrund:  Fil kand, psykologexamen
Andra uppdrag: Styrelseledamot Vitec Software Group och Hedberg Ekologkonsult AB

lennart_johansson

Lennart Johansson

Styrelseledamot

Född: 1959
Invald år: 2015
Befattning: Ordförande Sparbanken i Lidköping sedan 2013
Bankerfarenhet: Ledamot Sparbanken Lidköping 2000-2013
Bakgrund:  Ekonomisk utbildning på gymnasienivå och på högskolenivå, Styrelseutbildningar i Almis regi, Utbildningar i IFL’s regi, utveckla ditt företag och utvecklingsprogram för utvecklingsföretag, Högskoleutbildning avsett för Styrelseledamöter i Sparbanker ”Styrning och reglering av banker”
Andra uppdrag: Egenföretagare sedan 1986

lennart_pehrsson_webb

Lennart Pehrsson

Styrelseledamot

Född: 1960
Invald år: 2019
Befattning: Styrelseledamot Sparbanken Skaraborg sedan 2011
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund:  Civilekonom
Andra uppdrag: Ordförande Hüllert Maskin AB, ordförande Korsbol Invest AB, ordförande Sollebrunns Betongelement AB, ordförande Vara energi ek. för. Styrelsesuppleant Beskraft AB och BJ Fastigheter i Stenungsund AB. Ledamot och ägare Calip Fastighets AB, Inec AB och Inec Sverige AB

joakim_petersson_webb

Joakim Petersson

Styrelseledamot

Född: 1972
Invald år: 2019
Befattning: Ordförande Varbergs Sparbank
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund:  Civilekonom
Andra uppdrag: Vice vd Gekås Ullared AB, styrelseledamot Däck 365,och ordförande CR Cargo International AB

dag_nordstrom_webb

Dag Nordström

Verkställande tjänsteman

Presidium

Lennart Haglund
Gunnar Tideman
Dag Nordström