Skriv sökord

Student stöttar Roslagens Sparbank med Responsible Banking

Hållbarhet I samhället

Senast uppdaterad: 4 maj, 2020

För fjärde året i rad samarbetar Sparbankernas Riksförbund med Sustainergies för att få tillgång till drivna studenter som stöttar sparbankernas hållbarhetsarbete. I höstas började därför 12 spända studenter sitt uppdrag som hållbarhetscoacher för varsin sparbank.

Claes Johan Roempke

Claes Johan Roempke är hållbarhetscoach för Roslagen Sparbank. Där driver han ett projekt som syftar till implementering av responsible banking principerna. Responsible banking stärker bankens positiva samhällsbidrag kopplat till att nå målen för Agenda 2030 samt Parisavtalet. Som hållbarhetscoach jobbar Claes Johan med att ta fram underlag för beslut och implementering kopplat till bankens hållbarhetspolicy. Besluten och implementeringen ska främst öka den positiva påverkan som skapas av bankens aktiviteter, tjänster och produkter samt engagera relevanta intressenter för att uppnå samhälleliga mål. För Claes Johan är uppdraget en stor möjlighet till att få praktisk erfarenhet inom ett av hans intresseområden.

– Jag har länge haft ett stort intresse för sparbanksverksamheten och bankens samhällsroll. Det roligaste och mest givande med uppdraget är att tillsammans med personalen på banken ta fram underlag för beslut och implementeringen av principerna för resposible banking, och att från olika perspektiv diskutera lösningar på kommande utmaningar.

Claes Johan påpekar komplexiteten i hållbarhetsfrågor i och med alla aspekter som omfattas. Han menar att det därmed är värdefullt för banken att få in ett externt perspektiv och ett stöd i hållbarhetsarbetet.

– Hållbarhet är komplext. Därför tror jag att det kan vara nyttigt för banken att få in ett externt ungdomligt perspektiv, där finns en möjlighet att fånga upp expertis som inte finns internt. Jag tror också att man som ung student kommer in med en nyfikenhet som bidrar till att nya frågor ställs som kanske annars inte hade kommit på tal. Sparbanksidéen innehåller redan många hållbarhetsaspekter, man är redan en bra bit på vägen. Jag tror att det finns många goda exempel där det inte krävs någon stor omställning för att en sparbank ska kunna driva sin verksamhet i enlighet med principerna om Resposible Banking.

Samarbetet mellan Sparbankernas Riksförbund och Sustainergies skapar värdefulla möjligheter för både studenterna som jobbar som hållbarhetscoacher och för sparbankerna. Hållbarhetscoacherna får erfarenhet av att självständigt driva ett projekt och banken får in ny energi och nya idéer. Hållbarhetscoacherna driver individuella hållbarhetsprojekt som är skräddarsydda för verksamheten på deras specifika bank. Projektet bygger vidare på sparbanksideén om att bidra till samhällsnyttan genom att utveckla hållbarhetsdimensionen. Sustainergies har rekryterat hållbarhetscoacherna samt rustar, vägleder och stöttar dem under uppdragets gång.

Om Sustainergies
Sustainergies är Sveriges främsta plattform för näringsliv, akademi och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet. Verksamheten grundades av studenter, för studenter år 2009 och sedan dess har flera tusen deltagare fått meningsfulla erfarenheter genom jobb, praktikplatser, tävlingar, mentorskap och workshops. Vårt syfte är att bygga hållbarhetskompetens och samtidigt minska gapet mellan studier och arbetsliv. Vårt team består av ett 20-tal studentprojektledare, med fem heltidsanställda som leder verksamheten.

För mer information om Sustainergies samarbete med Riksförbundet:
För mer information om möjligheten att arbeta tillsammans med en student
Kontakta Hanna Lindström, projektansvarig:
hanna.lindstrom@sustainergies.se
070-955 68 83

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: