Stort intresse för stängselbidrag från Sparbanken Eken

Sommarens torka påverkar många lantbrukare och djurägare ekonomiskt på flera sätt. Intresset för Sparbanken Ekens stängselbidrag har därför varit stort och redan efter fyra veckor har den avsatta miljonen betalats ut till djur- och
markägare i bankens verksamhetsområde.

– Trycket med ansökningar har varit högt redan från första dagen då ansökningsformuläret öppnade. Totalt har 70 ansökningar beviljats och betalats ut till djurägare. Även om stängselbidraget nu är slut har banken fortfarande beredskap att, genom foderkredit, kunna hjälpa befintliga kunder att klara av extra kostnader för foderinköp berättar Leif Fransson, vd på Sparbanken Eken.

 

Bakgrund kring stängselbidraget

I juli 2018 beslutade Sparbanken Eken tillsammans med sina sex lokala ägarstiftelser att avsätta en miljon kronor för ekonomiskt stöd med syfte att skapa nya betesmarker i den svåra situation som råder. Bidraget skulle gå till djur- och markägare i bankens verksamhetsområde som hade möjlighet att släppa djur på marker som är lämpliga för bete, men som saknade stängsel. Stödet uppgick som mest till 20 000 kr per sökande.

 

Om Sparbanken Eken

Sparbanken Eken är en fristående och lokal sparbank som ägs av sex lokala stiftelser, vars syfte är att ge tillbaka en stor del av vinsten till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur. Detta för att stimulera en god samhällsutveckling och en tillväxt i bankens verksamhetsområde som innefattar Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Idag har Sparbanken Eken över 25 000 kunder, en affärsvolym på 15 miljarder kronor samt drygt 60 medarbetare fördelade på kontor i Ryd, Delary, Grimslöv, Åryd, Älmeboda och Långasjö.

 

Frågor

Leif Fransson, vd Sparbanken Eken, Telefon 070 - 253 18 54

Senast uppdaterad: 
2018-09-03