Skriv sökord

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden söker ledamöter

Lediga tjänster
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden söker ledamöter

Senast uppdaterad: 29 oktober, 2020

Lediga tjänster

Valberedningarna för Tjustbygdens Sparbank och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden ser att vi de närmaste åren kommer vi behöva personer som är villiga att ingå i styrelsen för banken och för stiftelsen. Det är olika uppdrag som kräver olika kompetenser – men med det gemensamma och övergripande – att bidra till bygdens utveckling. Vi i valberedningarna vill få in förslag på personer som kan vara aktuella för inval mellan 2021 och 2023.

Tjustbygdens sparbank ägs till 100% av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Stiftelsens styrelse tillsätts av Stiftelsens huvudmän, och bankens styrelse utses av stiftelsens styrelse.

Stiftelsen
Stiftelsens styrelse består av mellan 5 och 7 personer vars uppdrag är att utifrån stiftelseförordnandet ansvara för stiftelsens verksamhet. I det ingår det att vara en klok ägare till sparbanken, värna sparbanksidén och fatta beslut om hur överskottet från bankverksamheten ska investeras i bygden.

Som ledamot väljs du för en tid på två år, och i uppdraget ingår att närvara på runt 10 styrelsemöten per år, samt utbildningar och konferenser.

Som ledamot ska du vara mellan 18 och 70 år och du förväntas ha ett kundförhållande med Tjustbygdens Sparbank. Vi tror att du har erfarenhet av frågor som rör ägande och företagsledning samt att du är boende och väl förankrad i Tjustbygden. Du är intresserad av den finansiella sektorn i synnerhet och samhällsutveckling i allmänhet.

Banken
Bankens styrelse består idag av 7 externa ledamöter vars uppdrag är att ansvara för bankens verksamhet och utveckling utifrån gällande lagstiftning och sparbanksidén. Som ledamot väljs du på ett år och arbetet är omfattande med olika typer av möten, utbildningar och konferenser.

Vi tror att du har en utbildning inom områdena bank och finans, ekonomi, juridik. Du förväntas också ha kunskap om vilka huvudsakliga risker bankens verksamhet är förknippad med och ha förmåga att bedöma bankens effektivitet, styrning och kontroll. Vi ser gärna att du har en koppling till Tjustbygden.

Anmäl ditt intresse till valberedningen, genom att skicka ett mail till Lotti.ext.jilsmo@tjustbanken.se. Ange vad du är intresserad av och gärna även varför.

Din intresseanmälan kommer hanteras med sekretess. Valberedningen kan komma att kontakta dig om det blir aktuellt. Då valberedningsarbetet inför 2021 redan är påbörjat så kan du skicka in din intresseanmälan redan nu.

Dela sidan: