Skriv sökord

Sparbanksstiftelsen Alingsås satsar 2 miljoner för att få barn i rörelse

Barn- och ungdom I samhället Skola
satsar 2 miljoner, Sparbanken Alingsås, sparbanksstiftelsen alingsås

Senast uppdaterad: 28 oktober, 2022

I oktober drog projektet Rörelse på rast igång. Tillsammans med skolförvaltningarna i kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum, Vårgårda och RF-SISU Västra Götaland så har nu 14 skolor startat upp arbetet. Syftet är att få fler elever att röra sig på rasterna, men även att stärka den sociala miljön i skolan och att skapa intresse för att aktivera sig på fritiden.

Projektet riktar sig till en början främst till elever på låg- och mellanstadiet, men kommer också att inkludera elever på högstadiet.

Rörelse på rast genomförs av RF- SISU Västra Götaland, på uppdrag av skolförvaltningarna i kommunerna. Projektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Alingsås med över 2 miljoner kronor.

Vi börjar med en pilot under läsåret 2022/2023, sedan erbjuds alla skolor i de fyra kommunerna att vara med. Rörelse på rast är tänkt att löpa över flera år och har inte något tydligt slutdatum.

De som tidigt kan få in rörelse som en naturlig del i vardagen har allt att vinna på det. Genom de fantastiska aktivitetsledarna som ansvarar ute på skolorna för att inspirera barnen så hoppas vi att bryta invanda mönster både socialt och fysiskt.

Läs mer om projektet Rast i rörelse

Om Sparbanken Alingsås

En viktig del i sparbanksidén är vårt stora samhällsengagemang. Det är kanske det de flesta förknippar sparbanksidén med, men sparbanksidén består också av att vi hjälper människor och företag till en sund och hållbar ekonomi. Vi ägs av Sparbanksstiftelsen Alingsås.

Dessutom är vi lokala och vi finns bara i Alingsås, Herrljunga, Lerum, Vårgårda och Sollebrunn. Det gör att vi är experter på just vårt område, vilket gör oss unika.

sparbankenalingsas.se

Dela sidan: