Skriv sökord

Sparbankernas Service styrelse

kontakt_6

Ewa Andersen

Vd

ewa.andersen@sparbankerna.se
08-684 206 21
Mobil 070-563 16 86

Mikael Bohman, VD Sparbanken Västra Mälardalen

Anders Thorson

Ledningsstöd

anders.thorson@sparbankerna.se
08-684 206 37
Mobil 070-302 59 22

kontakt_4

Lena Silen

Förbundsekonom

lena.silen@sparbankerna.se
08-684 206 26
Mobil 070-775 19 90

kontakt_3

Ann-Sofie Jolde

Ansvarig IT- & affärsutveckling

ann-sofie.jolde@sparbankerna.se
Mobil 070-863 75 22

kontakt_2

Ewa Andersen

Vd

ewa.andersen@sparbankerna.se
08-684 206 21
Mobil 070-563 16 86

kontakt_1

Anders Thorson

Ledningsstöd

anders.thorson@sparbankerna.se
08-684 206 37
Mobil 070-302 59 22

kontakt_6

Lena Silen

Förbundsekonom

lena.silen@sparbankerna.se
08-684 206 26
Mobil 070-775 19 90

Mikael Bohman, VD Sparbanken Västra Mälardalen

Ann-Sofie Jolde

Ansvarig IT- & affärsutveckling

ann-sofie.jolde@sparbankerna.se
Mobil 070-863 75 22