Skriv sökord

Sparbankernas Riksförbunds påverkansarbete i Bryssel

Aktuellt Finansmarknad Opinion
påverkansarbete i Bryssel, ESBG, WSBI, sparbankerna

Senast uppdaterad: 18 februari, 2022

Alla banker i Sverige påverkas av de regelverk som beslutas i EU och därför är det viktigt att kunna påverka beslutsfattare så tidigt som möjligt, redan på EU-nivå. De som bevakar Sparbankernas intresse i EU är European Savings Bank Group (ESBG), vars verksamhet ligger i Bryssel.

Sparbankernas Riksförbund är en av ESBG:s 21 medlemmar från 17 länder i Europa. De svenska Sparbankerna företräds av flera sparbanksrepresentanter i olika forum. Sparbankernas Riksförbund är även en av 87 medlemmar i World Savings and Retail Banking Institute (WSBI), som representerar närmare 7000 Sparbanker runt om i världen

Sparbankernas Riksförbunds vd Ewa Andersen sitter med i styrelsen för WSBI och hon är även ledamot i Coordination Committe inom ESBG. Bengt Nordström som är ansvarig för regelverksenheten på Sparbankernas Riksförbund är ledamot i ESBG:s Prudential Committe. Caroline Wänglund även hon från regelverksenheten på Sparbankernas Riksförbund är nyligen utsedd som ledamot i Task Force AML inom ESBG.

Representerar Sveriges Sparbanker i Bryssel

De frågor som man generellt lägger störst fokus på inom Coordination Committe är för dagen kapitalfrågor, digital Euro, Taxonomin och övriga hållbarhetsfrågor.
11 februari genomfördes ett ordinarie möte i Coordination Committe och Ewa Andersen deltog digital.
Vi kan notera framsteg i den för oss så viktiga frågan om proportionalitet, det vill säga att regler måste anpassas efter storleken på banken. Den frågan har Ewa arbetat intensivt med senaste åren.

WSBI och ESBG

European Savings Bank Group (ESBG) organiserar Europas Sparbanker. Ett av ESBG:s viktigaste uppdrag är att föra sparbankernas talan i relevanta forum framförallt i Bryssel.
WSBI står för The World Savings and Retail Banking Institute och representerar Sparbanker runt om i världen.
I höstas möttes världens Sparbanker på WSBI:s världskongress i Paris. Läs om det här.

www.wsbi-esbg.org

Dela sidan: