Skriv sökord

Sparbankerna satsar stort på hållbarhet

Aktuellt Från oss Hållbarhet
Ewa Andersen Sparbankernas Riksförbund. Fler företag att växa och anställa
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund

Senast uppdaterad: 4 februari, 2021

Sparbankernas Riksförbund satsar på hållbarhet och har beslutat att gå in som projektpart i The Sustainable Finance Lab, ett konsortium bestående av sex universitet och forskningsinstitut. Hållbarhetsforskarna ska i projektet gemensamt skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum för hållbara finansmarknader.

Projektet stöttas under kommande femårsperiod av Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet med möjlighet till förlängning på ytterligare fem år. Projektet leds av Luleå Tekniska Universitet med KTH i Stockholm som koordinator.

– Att satsa resurser i projektet kommer att ge oss möjligheten att vara med i ett projekt som siktar på att bli Sveriges plattform och samlande kraft för direkt samverkan mellan vetenskap och aktörer inom hållbar finans, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund. Vi kommer att vara med om att förnya finansmarknaden utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Centret kommer att samla Sveriges kompetens inom finansmarknader och hållbarhet och kommer att bygga på samverkan mellan akademisk forskning och praktisk utveckling och innovation inom företag, finansmarknadens aktörer och myndigheter.

Finansmarknaden från ett hållbarhetsperspektiv

Ambitionen är att vara en nod för kontakt med internationella parter, samt att länka samman existerande svenska forsknings- och utvecklingsinitiativ för att uppnå synergier och generera insikter som kan omsättas till praktisk förändring, men också att förnya finansmarknaden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, både i Sverige och internationellt. För att åstadkomma det kommer centrumet att fokusera på forskning om risk, hållbarhetsnormer och policyer samt transformation, teknologi, och innovation.

– Målsättningen är att vi ska kunna använda kunskaperna som kommer fram inom ramen för centret i sparbankernas verksamhet, för att stimulera strategiska möjligheter till nya hållbara satsningar men också för kompetensutveckling av personalen, säger Ewa Andersen.

Förbundet satsar på hållbarhet

Projektet kommer att operera i fältets absoluta framkant i syfte att ta fram de finansiella verktyg och insikter som behövs i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

– Utöver denna satsning kommer Sparbankernas Riksförbund fortsätta med understöd för sina medlemmar vad gäller de regulatoriska delarna kring hållbarhet, men deltagandet i projektet kommer att vara Sparbankernas Riksförbunds stora satsning inom området Hållbarhet under 2021, avslutar Ewa Andersen.

Läs mer på www.sustainablefinancelab.se

Dela sidan: