Skriv sökord

Sparbankerna säger nej till Riskskatt, riskeras att läggas på kunden

Opinion Riskskatt Sparbanksperspektiv

Senast uppdaterad: 16 november, 2020

Finansdepartementet har kommit med ett förslag på en så kallad Riskskatt för vissa kreditinstitut, såsom banker. Förslaget som tidigare kallades Bankskatt finns i regeringens budgetproposition och de ökade skatteintäkterna ska bland annat finansiera försvaret.

Sparbankernas Riksförbund har svarat på remissen och avslår förslaget. Genomförande av förslaget kommer med all säkerhet leda till att kostnader läggs på bankkunderna, något som direkt kommer påverka andra delar av landets ekonomi och därigenom påverka de offentliga finanserna negativt.

– Vi menar bestämt att risker ska motverkas med regler om riskhantering och kapitalkrav. Beskattning är inte ett sätt att hantera risker på, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund

Den föreslagna skatten riskerar att snedvrida konkurrensen och därmed vara i konflikt med EU:s regler om statligt stöd.

Skatten påverkar både svenska och utländska kreditinstitut som har verksamhet i Sverige, oavsett i vilket land kreditinstitutet har sitt huvudkontor. Däremot kommer inte sparbankerna beskattas på grund av att de är mindre lokala banker. Men det är viktigt för oss att ta ställning i frågan.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och förväntas ge en nettoökning av skatteintäkterna med cirka 5 miljarder kronor första året och därefter med ytterligare cirka 1 miljard kronor per år.

Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Sparbankernas Riksförbund
Dela sidan:
Tidigare inlägg