Skriv sökord

Sparbankerna presenterar ett hållbart pensionssparande på Almedalsveckan

Almedalen Opinion
hållbart pensionssparande

Senast uppdaterad: 1 juli, 2019

Veckan började med en riktigt tung puck, då Förutsättningar för Pensionssparande låg i fokus i Sparbankernas Riksförbunds första seminarium på Hamnplan 208 i Visby. Det kom att handla mycket om ett pensionsförslag som vd:n för Sparbankernas Riksförbund Ewa Andersen redogjorde för. Sparbankerna vill verka för att få fram ett långsiktigt och hållbart pensionssparande som innefattar att staten skjuter till delar av det insatta kapitalet. Och som får lyftas av spararen först tillsammans med allmänpensionen.

För att konkretisera i siffror tog Ewa exemplet med att medborgaren pensionssparar 10.000 kronor under det att staten då förbinder sig att tillskjuta 2.000 kronor, istället för som tidigare ett avdrag på skatten för pensionsspararen.

– Det skulle kunna utgöra ett bra incitament för väldigt många att då spara till sin pension, vilket vårt pensionssystem kräver, betonade Ewa Andersen.

Förslaget, som redan i april i år presenterats för Per Bolunds statssekreterare möttes även här i Almedalen av positivt gensvar. Att Sparbankerna så tydligt vill ta aktiv del i framtagandet av ett nytt pensionssystem bottnar i att nuvarande modell missgynnar majoriteten av medborgarna. Och inte tillräckligt värnar den stora massan eftersom nuvarande modell med stort egenansvar slår hårt mot den enskilde – som kanske inte har varken tid eller tillräcklig kunskap för att tillskansa sig en dräglig pension.

– Det är helt avgörande för vår framtida lön, det vill säga den pension vi ska leva på när vi slutat jobba en dag, att vi tillsammans tar krafttag mot ett mer hållbart pensionssystem, säger Ewa Andersen från ett soligt Visby.

Dela sidan: