Skriv sökord

Sparbankerna och Swedbank förnyar samarbetsavtal

Aktuellt
myntet, sparbankerna, swedbank, samarbete, swedbank förnyar samarbetsavtelet
Myntet symboliserar samarbetet mellan Sparbankerna och Swedbank

Senast uppdaterad: 29 november, 2021

Swedbank och de 58 samverkande Sparbankerna har förlängt samarbetsavtalet som ligger till grund för det unika partnerskapet. Avtalet stärker Sparbankernas lokala närvaro med en storskalig infrastruktur och ett komplett produktutbud. Avtalet ger Swedbank en bred distribution av produkter.

Swedbank har sin historiska förankring i sparbanksrörelsen och banken verkar enligt den grundläggande sparbanksideologin; att ge de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid.

För Swedbanks och Sparbankernas kunder innebär det förlängda samarbetsavtalet fortsatt tillgänglighet till konkurrenskraftiga helhetslösningar i kombination med en unik lokal närvaro och kännedom.

Det kommersiella samarbetsavtalet möjliggör en bred distribution av Swedbanks produkter via Sparbankerna samtidigt som Sparbankerna får fortsatt tillgång till Swedbanks infrastruktur och produktutbud.

– Detta avtal vilar på en stark grund av många delade värderingar och garanterar kontinuitet. Med en gemensam historia på över 200 år kan avtalsparterna oförtrutet fortsätta utveckla kundmötet, säger Tomas Hedberg vice vd och vice koncernchef, Swedbank.

– Vi ser samarbetet med Swedbank som oerhört värdefullt. Det möjliggör för Sparbankerna att leverera en fullskalig bankverksamhet till alla kunder, även till de som bor och verkar utanför storstäderna, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund

Läs mer om Sparbankernas och Swedbanks samarbete.

Dela sidan: