Skriv sökord

Sparbankerna och Hushållningssällskapet i unikt samarbete för jordbruket i Sjuhärad

Hållbarhet I samhället
Fältförsök på Rådde gård. Framtidens jordbruk
Fältförsök på Rådde gård

Senast uppdaterad: 13 januari, 2023

Fem lokala Sparbanker och Hushållningssällskapet Sjuhärad gör gemensam sak för framtidens jordbruk. Nu lanseras ett lokalt forskningsprojekt med inriktning mot lokal livsmedelsproduktion, kunskapsspridning och hållbar utveckling.

Satsningen är treårig och handlar till stor del om att utveckla de fältförsök som sker på Rådde gård idag. Målsättningen är att skapa optimala lokala förutsättningar för odling av grovfoder, för att ge bönderna i Sjuhärad bästa möjliga villkor för att lyckas med sin produktion. Fältförsöken med fokus på vall som sker idag på Rådde gård är unika i Sverige och det är av stor vikt att forskningen om framtidens foder kan fortsätta. På så vis säkras livsmedelsproduktionen i Sjuhärad på lång sikt. Fältförsöken fokuserar bland annat på skördestrategier och nya fröblandningar för att öka vallavkastningen och näringskvaliteten i skördarna. Projektet innefattar också kunskapsspridning, bland annat genom undervisning på Strömma Naturbrukscentrum.

– Frågan kunde inte vara mer aktuell med tanke på det vi ser i vår omvärld. Konflikter och klimatförändringar utgör ett allvarligt hot mot vår livsmedelsförsörjning. Där blir inhemsk och lokal livsmedelsproduktion en avgörande fråga för framtiden. Med det här samarbetet skapar vi unika förutsättningar för Sjuhärad, som vi alla kan ha glädje av framöver, säger Jonas Bodenhem, VD för Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Sparbanken stöttar sin bygd

Samarbetet är också unikt av en annan anledning. Aldrig tidigare har fem Sparbanker gjort en liknande gemensam satsning för framtidens jordbruk. Sparbanken Sjuhärad, Ulricehamns Sparbank, Sparbanken Alingsås, Sparbanken Tranemo och Mjöbäcks Sparbank finansierar projektet.

– Själva sparbanksidén handlar om att stötta sin bygd med hjälp av den vinst banken gör. Att överskottet ska återinvesteras i bygden. Det gör vi alla på olika sätt, men den här satsningen är speciell. Dels för att det är en helt ny nivå av samarbete men också för att hållbart jord- och skogsbruk är en mycket viktig fråga för Sjuhärad framöver, säger Fredrik Mann, skog- och lantbruksansvarig på Sparbanken Sjuhärad.

Mer information om forskningsprojektet ges den 23 januari. Tid och plats: 14.00 på Rådde gård, Länghem.

Läs om fler hållbarhetsprojekt som Sparbanker gör

Dela sidan: